2min

Tags in dit artikel

, , ,

Vandaag is in Nijmegen een stedelijk glasvezelnetwerk officieel in gebruik genomen dat zestien studentenwooncomplexen onderling verbindt met gigabit snelheden. Iedere student kan vanuit zijn kamer met een snelheid van 10 Megabit per seconde het internet op en kan hierdoor gebruikmaken van breedband internetapplicaties, zoals videobeelden met tv-kwaliteit. De eerste gebruikscijfers laten zien dat het verkeersvolume van de universiteit in een maand tijd is verdrievoudigd, waaruit blijkt dat de Nijmeegse studenten hun verbinding direct benutten.

De glasvezelring komt voort uit een initiatief van de Stichting Studenten Huisvesting Nijmegen (SSHN). De Gemeente Nijmegen, de Katholieke Universiteit Nijmegen en SURFnet (het netwerk voor hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen) hebben dit initiatief in een samenwerkingsverband verder uitgebreid tot een cityglasvezelring waar ook andere instellingen gebruik van kunnen maken. Inmiddels is ook het Regionaal Opleidings Centrum Nijmegen en Omstreken toegetreden tot dit samenwerkingsverband, genaamd TeleMANN (Telecommunicatie Metropolitan Area Network Nijmegen). In TeleMANN wordt de SSHN vertegenwoordigd door de universiteit. Elk van de genoemde instellingen heeft via het glasvezelnetwerk, dat een totale lengte van circa 40 kilometer heeft, één of meerdere locaties kunnen ontsluiten in de beslotenheid van hun eigen netwerk en met koppelingen naar het internet.

De deelname van SURFnet vindt plaats in het kader van GigaMAN dat onderdeel is van het nationale GigaPort project. In het GigaMAN-project wil SURFnet door middel van vraagbundeling de realisatie van nieuwe infrastructuur in steden buiten de Randstad bevorderen. Via GigaPort worden bedrijven en hoger onderwijs instellingen voorbereid op het internet van de toekomst. Nijmegen is de eerste stad in Nederland waar een GigaMAN op basis van vraagbundeling is gerealiseerd.

Glasvezel is bij uitstek geschikt om voor datacommunicatie een toekomstvaste infrastructuur in te richten, maar het is voor afzonderlijke instellingen vaak te kostbaar. Door vraagbundeling en samenwerking konden de deelnemende organisaties in Nijmegen geld besparen bij de verwerving van het netwerk. In het gemeenschappelijke tracé kon het dure graafwerk efficiënt ingezet worden en konden de kosten worden gedeeld.

Het netwerk voorziet in ‘managed dark fiber’ waarbij de deelnemende organisaties zelf hun actieve apparatuur inzetten. Hierdoor wordt geen bandbreedte ingekocht, maar bepaalt de keuze van de in te zetten apparatuur de bandbreedte. Nu is dat 1 gigabit per seconde, maar straks is de snelheid eenvoudig uit te breiden naar 10 gigabit per seconde. De werkelijke communicatiesnelheid in elke kamer in de wooncomplexen van de SSHN bedraagt nu 10 Megabit per seconde symmetrisch en kan desgewenst onmiddellijk tot maximaal 100 Megabit per seconde worden uitgebreid.

Op de glasvezelinfrastructuur zijn thans aangesloten de Katholieke Universiteit Nijmegen, zestien wooncomplexen van de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen en een vestiging van de Helicon Opleidingen. Negen ROC-vestigingen volgen binnenkort. Het netwerk is voorbereid om ook de gemeentelijke vestigingen aan te sluiten. De samenwerkingsconstructie is zodanig ontworpen dat ook andere non-profit organisaties in Nijmegen zich bij het initiatief kunnen aansluiten.