Dell Computer heeft 14 van haar interne servers overgezet van Sun Microsystems naar haar eigen systemen. Deze werken op de Oracle 9i RAC (Real Application Clusters)versie van de database die opereert onder Red Hat’s versie van Linux. De nieuwe systemen, die over de database verspreidt worden door een "cluster" van intergeconnecteerde lower-end machines (in plaats van een enkel, meer krachtig systeem), kosten minder en werken sneller.

Het opereren van databases op clusters van computers is een technisch moeilijk project en werkt het beste met databases waarvan computers veel data moeten lezen, maar minder frequent hoeven schrijven.

"Elke persoon, elk gebied binnen een bedrijf kan meer productief worden door het toepassen van technologie", zegt Janine van der Vlist, general manager, Dell Benelux. ‘Dell verhoogt de komende jaren het percentage investeringen dat het aan ontwikkeling besteedt van de huidige 55 procent naar 75 procent over twee jaar. Drie jaar geleden was dat nog "maar" 25 procent. We zullen streven naar lange termijnoplossingen die leiden tot meer productiviteit."