3min

Tags in dit artikel

, , , ,

Verschillende samenwerkingsverbanden van scholen in Nederland hebben positief gereageerd op het aanbod van nl.tree voor 2004. Velen adviseren hun scholen in te gaan op het aanbod. Het advies luidt om vóór 1 januari 2004 te beslissen zodat scholen zorgeloos het nieuwe jaar in kunnen gaan met een nieuw contract en de daarbijbehorende voordelen. De aanpak van nl.tree om met de samenwerkingsverbanden in gesprek te gaan blijkt goed aan te sluiten op hun specifieke behoeften.

Net als veel andere steden kent ook Den Haag een samenwerkingsverband dat scholen adviseert over de keuze voor een internet provider. Digitaal Leren in Den Haag heeft maandag jl. een brief aan de driehonderd scholen in de Haagse regio gestuurd waarin zij adviseert voor nl.tree te kiezen. Wel wil Digitaal Leren nog enkele onderlinge afspraken maken over bijvoorbeeld de dienstverlening en het servicepakket. "Wij denken dat nl.tree een goed aanbod aan de scholen heeft gedaan. Voor de meeste scholen zullen er geen of nauwelijks migratieproblemen zijn. Tevens is op deze manier een basis gelegd voor de toekomstige glasvezelstructuur," aldus Peter Molenaar van Digitaal Leren. nl.tree heeft met Digitaal Leren afspraken gemaakt om zich flexibel op te stellen bij een migratie naar een glasvezelverbinding.

Ook QLICT Enschede (voorheen Dienstenplatform ICT) en de IJsselgroep in de oostelijke regio van Nederland adviseren het contract met nl.tree te verlengen voor de periode van één jaar. Deze twee samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen meer dan duizend scholen in de regio Enschede "De prijzen van nl.tree zijn nu concurrerend en als samenwerkingsverband kunnen we de behoeften van scholen ook goed vertalen naar een bruikbaar dienstenpakket", licht Jan Koolschijn van de IJsselgroep toe. "Met het onderhandelingsmandaat van de scholen hebben wij een interessant aanbod kunnen krijgen via nl.tree. Ons advies aan de scholen neemt bij hen een stuk onrust weg. Ze weten nu waar ze aan toe zijn en hoeven niet te migreren. Ons advies geldt (nog) niet voor scholen in de niet-rendabele gebieden. Voor deze scholen zijn we ons nog aan het oriënteren", vertelt Jeroen Scholten manager van QLICT.

Stichting Town, Tilburg Onderwijsnet, presenteerde onlangs haar keuze aan twee honderd scholen in regio Tilburg. Jan Nooijen van Town legt uit dat de overeenkomst met nl.tree de beste kwaliteit prijs verhouding biedt en heeft als bijkomend voordeel dat er zich geen problemen voordoen bij de migratie van scholen. "nl.tree heeft zich ontwikkeld tot een provider die rekening houdt met de specifieke wensen van de scholen. nl.tree laat zien de markt serieus te nemen. Dit blijkt niet alleen uit de marktconforme prijs. Vele scholen van Town gaan over van kabel op glas. nl.tree blijft dan een gewaardeerd leverancier van Internetaccess en Diensten", vervolgt Nooijen. Town werkt in Brabant samen met de zes andere regionale steunpunten en vertegenwoordigt ook hen bij het uitdragen van dit aanbod. Alle scholen uit Brabant kunnen zich via Town aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website van Town.

nl.tree is blij met deze positieve adviezen. De adviezen zijn tot stand gekomen in goed overleg met nl.tree. Deze aanpak sluit aan op hun behoeften. Hiermee tonen de samenwerkingsverbanden aan dat zij in staat zijn om hun rol van adviseur en begeleider voor de scholen in het ict-proces op een succesvolle manier te kunnen invullen.

nl.tree
Op basis van de Europese aanbesteding door het ministerie van OCW levert nl.tree sinds 1999 een pakket van internetdiensten en services aan scholen. Daarmee hebben 10.700 scholen gegarandeerde bandbreedte, een breedbandige aansluiting, ongeacht waar de school zich bevindt (via kabel, satelliet, GPRS of DSL), basis internetdiensten en directe toegang tot de Kennisnetportal. Bovendien is nl.tree de enige ISO gecertificeerde organisatie in het onderwijs. Op 31 december 2003 loopt het contract met het ministerie van OCW af in verband met de wens van dit ministerie een situatie van vrije marktwerking te realiseren.

nl.tree wil ook na 31 december 2003, in concurrentie met andere marktpartijen, actief blijven op deze markt, waarmee de continuïteit van het thans ingerichte landelijk dekkend intranet/internet voor de onderwijsmarkt is gewaarborgd. Passend binnen het budget dat het ministerie OCW toekent aan de scholen streeft nl.tree ook in 2004 naar het behoud van het hoogwaardige kwaliteitsniveau van haar aansluitingen en diensten met flexibele voorwaarden en een duidelijke keuzemogelijkheid afgestemd op de behoeften van de scholen en het onderwijs.