Het VNO-NCW, de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland, is van mening dat het bedrijfsleven ICT niet genoeg gebruikt voor bepaalde doeleinden. ICT wordt voornamelijk te weinig gebruikt bij het terugdringen van administratieve lasten. Verder zegt het VNO-NCW dat automatisering van informatieprocessen te fragmentarisch wordt aangepakt.

"Ons land is een gewone Europese middenmoter", aldus JJacques Schraven, directeur van VNO-NCQ. "Zowel in het opvragen van informatie bij allerlei overheidsdiensten als in het afwikkelen van transacties tussen overheid en bedrijf of burger, is ons land een gewone Europese middenmoter. In het volledig elektronisch afwikkelen van zulke transacties lopen we zelfs behoorlijk achteraan."

Schraven waarschuwde ook voor "taai-bureaucratisch verzet tegen verandering" op het gebied van ICT.