min

Tags in dit artikel

, , , ,

Provincies besparen geld als zij slim investeren in ICT. Onderzoek wijst uit dat provincies op dit punt niet achterblijven bij gemeenten en landelijke uitvoeringsorganisaties.

Adviesbureau Zenc heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Programma e-Provincies, onderdeel van ICTU. Eerder onderzoek door Zenc naar gerealiseerde winst bij enkele grote uitvoeringsorganisaties leverde opzienbarende resultaten op. Naar aanleiding daarvan stelden provincies zich de vraag of ook bij hen concrete praktijkvoorbeelden te vinden zijn die voldoen aan het adagio ‘winst met ICT’. Voor de hand liggend is dat niet, want provincies kennen geen bulkprocessen zoals en die aantreft bij de Belastingdienst, de UWV of de RDW. Evenmin is bij provincies sprake van veelvuldig contact met burgers zoals bij gemeentelijke overheden.Daar signaleerde Zenc in een tweede onderzoekstraject interessante ‘winst met ICT’ bij gemeenten.

Toch realiseren provincies miljoenen euro’s winst door slim te investeren in ICT, constateert Zenc nu in haar derde onderzoek waarmee zij een trilogie voltooit. De sleutel tot het provinciale succes is gelegen in onderlinge samenwerking.

Het rapport beschrijft een vijftal concrete praktijkvoorbeelden. Een financiële klapper blijkt de gezamenlijke inkoop van kostbare geografisch bestanden (kaartmateriaal, luchtfoto’s). Maar ook het digitaliseren van de dienstverlening en handhaving blijkt financiële winst op te leveren. Nadrukkelijk wijzen de auteurs erop dat naast financiële winst vaak ook sprake is van kwalitatieve winst.

Het onderzoek maakte deel uit van de leergang elektronische provincies. Vijftien deelnemers uit tien provincies trokken onder leiding van Zenc hun eigen provincies in op zoek naar gerealiseerde winst. Dat leverde een longlist van potentiële cases op, waaruit de vijf voorbeelden zijn geselecteerd.

Op 1 april a.s. wordt het rapport in het provinciehuis te Lelystad aangeboden aan Michel Jager, Commissaris der Koningin van de provincie Flevoland en tevens voorzitter van de stuurgroep Elektronische Provincies. De overhandiging vindt plaats om 13.15 uur, tijdens een interprovinciale bijeenkomst over informatiearchitectuur.