1 min

Tags in dit artikel

, ,

In 2004 hadden 3,8 miljoen volwassen Nederlanders nog nooit internet gebruikt. Dat komt neer op 30 procent van de meerderjarigen, aldus onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag publiceerde. In 2003 hadden 4,2 miljoen mensen geen internetervaring.

Internetgebruik hangt sterk samen met leeftijd. Ruim anderhalf miljoen 65-plussers had in 2004 nog nooit internet gebruikt. Toch is de groei van het aantal senioren dat internet is gaan gebruiken beduidend hoger dan gemiddeld, constateren de onderzoekers. In 2002 had 14 procent van de 65-plussers ervaring op de digitale snelweg, in 2004 was dat 19 procent; een stijging van 36 procent tegen gemiddeld 9 procent onder de bevolking vanaf 12 jaar. Vrijwel alle jongeren (97 procent) waren in 2004 al eens op internet geweest.

Tweederde van de Nederlanders boven 12 jaar mag zich volgens de definitie van het CBS internetgebruiker noemen. Ongeveer een tiende van hen heeft geen aansluiting thuis en gebruikt internet op het werk, school, in buurthuis of bibliotheek. Het CBS: ,,De mogelijkheid om op andere locaties te internetten levert een substantiële bijdrage aan het internetgebruik in Nederland.”