Google Print, het ambitieuze project van Google om gebruikers te laten zoeken in boeken, is tot nader order stopgezet. Het bedrijf stuit naar eigen zeggen op teveel weerstand van onder andere uitgevers en gaat zich de komende tijd beraden hoe het verder moet met het project.

Voor het project sloot Google een deal met een groot aantal bibliotheken om de collectie van die bibliotheken in te scannen, zodat gebruikers passages uit de boeken kunnen zoeken. Veel mensen vinden echter dat de bibliotheken daarmee hun doel voorbijstreven en hun openbare karakter in handen leggen van Google, dat juist een commercieel bedrijf is.

Dat is echter niet het grootste probleem. Dat is namelijk het copyright wat nog op veel boeken zit. Het copyright ligt namelijk vaak bij uitgevers en niet bij de bibliotheken. Google is echter niet van plan om haar inkomsten van Google Print te delen met de copyrighthouders. De verwachting is dat Google het project behoorlijk lucratief kan maken.

Zo kan Google links aanbieden naar sites die het boek aanbieden waarin een gebruiker gezocht heeft, maar kan het ook direct tekstuele advertentie’s verwerken in de passages uit het boek.
Dit alles leidde dus tot felle tegenstand van rechtenhouders. Begin dit jaar besloot Google om haar Print project al stop te zetten in de Europese Unie, mede vanwege tegenstand vanuit de Europese Commissie.

Maar Google heeft besloten om het project nu ook stil te zetten in de Verenigde Staten. "We gaan geen boeken met copyright inscannen tot november dit jaar. We gaan nu verder praten met onze partners en de uitgeverswereld," aldus Adam Smith van Google.