Microsoft heeft een voormalig ontwikkelaar van haar zoekrivaal Yahoo aangenomen, die aan het hoofd komt te staan van een nieuwe afdeling, die zich bezig gaat houden met de ontwikkeling van producten voor Microsoft’s nieuwe Live service.

Gary Flake zal een aantal medewerkers van Microsoft Research en MSN gaan aansturen binnen de nieuwe afdeling, die de naam ‘Live Labs’ heeft gekregen. De naam lijkt afgekeken van Google die ‘Google Labs’ gebruikt om haar nieuwe internetproducten te testen.

Het nieuwe team zal zowel uit fulltime als parttime medewerkers bestaand, waarbij de laatste groep ook deels actief zal blijven op hun huidige taak. Bij de research afdeling komen er daardoor 30 banen bij, terwijl er bij de MSN afdeling ongeveer 70 nieuwe mensen aangetrokken worden.

Volgens Flake is de nieuwe afdeling het bewijs dat de traditionele onderzoeks- en ontwikkelingsmethodes te lang duren om er internetapplicaties mee te ontwikkelen.
"Tot nog toe was het in de software industrie heel normaal om maanden of zelfs jaren de tijd te hebben tussen twee versie van producten. Ook bij op Microsoft is dat van toepassing," aldus Flake.

Flake geeft verder een voorbeeld van een proces binnen de wetenschap. Daar worden volgens hem methodes gebruikt waarbij eerst aannames worden gedaan, waarna er een experiment wordt gedaan om de aanname te controleren. De resultaten van het onderzoek worden vervolgens bestudeerd, voordat het proces herhaald wordt.
Volgens Flake kunnen bij internetapplicaties zowel het onderzoek naar als de ontwikkeling van het product tegelijkertijd plaatsvinden.

Alhoewel Microsoft de nieuwe afdeling heeft opgericht om haar producten voor het internet beter te kunnen ontwikkelen, kan het ook helpen bij het concurreren met rivalen als Yahoo en Google.
Flake benadrukt echter dat dit laatste een neveneffect is en niet de hoofdactiviteit van de afdeling.

Microsoft kondigde vorig jaar haar nieuwe Live plannen aan, waar onder andere Windows Live en Office Live uit voort moeten vloeien. Sommige onderdelen van Windows Live, waaronder MSN Messenger, zijn momenteel in betavorm op het internet beschikbaar. De betaversie van Office Live staat voor het tweede kwartaal van 2006 op de agenda.
Binnen Microsoft is er ook gediscussieerd over het feit of Microsoft de Live diensten wellicht gratis en met reclames zou moeten uitbrengen.

Flake heeft zelf ook een document opgesteld waarin hij zijn visie over Live Labs uiteen heeft gezet. Volgens hem moet Live Labs een platform worden waar eenvoudig en snel prototypes van producten neergezet kunnen worden, maar ook denkt hij aan een ‘zandbak’ idee, waarin producten ontwikkeld kunnen worden, zonder dat daarvoor een heel projectteam voor samengesteld hoeft te worden.

Deze ideëen hebben volgens Flake niet alleen betrekking op applicaties, maar moet Live Labs leiden tot een revolutie in de wijze waarop nieuws, informatie, schetsen, uitvindingen, communicatiestromen, economische transacties en software gecreëerd en gedeeld wordt. "Dit is geen Web 2.0, het is World 2.0," aldus Flake.