KPN heeft gisteren een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat en daarnaast dient het bedrijf ook klachten in tegen de OPTA en de NMa. KPN wil met het kort geding bereiken dat de overheid onmiddelijk een eind maakt aan de ongelijke regulering voor de kabelsector en de telecomsector.

In het verleden hadden de kabel- en telecomsector weinig met elkaar te maken, de kabel was voor de televisie en telecom was er voor bellen en internet. Sinds een aantal jaar kunnen beide sectoren hetzelfde dienstenpakket aanbieden, namelijk zowel bellen als internet en tv. Beide sectoren zijn daardoor grote concurrenten geworden.

Alhoewel beide sectoren nu dus hetzelfde kunnen aanbieden zijn de regels voor en het toezicht op beide sectoren niet gelijk. KPN zegt dat de telecomsector een fijnmazige regulering heeft, dat het bedrijf verplicht is om concurrenten toe te laten op haar netwerk en dat er streng toezicht is. De kabelsector is volgens de telecomgigant echter nooit gereguleerd, waardoor kabelproviders hun netwerk niet open hoeven te stellen voor concurrenten en dat de prijzen in die sector flink gestegen zijn.
Volgens KPN draaien klanten met analoge TV op voor de kosten die kabelbedrijven maken als ze nieuwe diensten willen introduceren zoals internet, telefonie en digitale TV.

KPN voelt zich nu gediscrimineerd. Het bedrijf voelt zich als marktleider in de telecomsector ernstig benadeeld, want in die sector moet het bedrijf alles doen voor haar concurrenten. Door nieuwe markten aan te boren wil KPN haar klantenverlies op de telefoniemarkt compenseren, maar de pogingen van de telecomgigant om de kabelsector aan te vallen, worden telkens tegengewerkt door de slechte regulering.

Het bedrijf hoopt de rechter te overtuigen van haar standpunt door te wijzen op ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en plannen van de Europese Unie. In het Verenigd Koninkrijk heeft de toezichthouder zicht grotendeels teruggetrokken uit de regulering voor eindgebruikers van telefonie en ook de Europese Commissie wil een aantal consumentenmarkten dereguleren. De Nederlandse toezichthouders OPTA en NMa houden volgens KPN echter vast aan verouderde reguleringen en daarom heeft KPN ook tegen hen een klacht ingediend.