KPN richt TowerCo op voor beheer 3.800 5G-masten

KPN richt TowerCo op voor beheer 3.800 5G-masten

KPN en pensioenfonds ABP fuseren hun 5G-zendmastnetwerken. Zo krijgt KPN een grotere rol in het beheer van de zendmasten van ABP.

De samenwerking krijgt vorm in de nieuwe onderneming TowerCo. Die onderneming zal instaan voor het beheer van de zendmastnetwerken van KPN, Novec en Open Tower Company. Het totale netwerk bestaat uit ‘ongeveer 3.800 mobiele zendmasten en daklocaties.’

Schaarse markt

De ruimte voor zendmasten is schaars in Nederland. Dat heeft negatieve gevolgen voor de opschaling van het mobiele netwerk. KPN zegt door de samenwerking met ABP een toekomst-vast gebruik van de locaties te kunnen bewerkstelligen. Joost Farwerck, CEO van KPN, verwoordt het als volgt: “We hebben de afgelopen jaren met ons mobiele netwerk een hele goede positie opgebouwd. Deze willen we naar de toekomst toe behouden en verder uitbouwen, ook met het oog op het alsmaar groeiende dataverkeer.”

Andere telecomaanbieders kunnen wel van de zendmasten gebruik blijven maken. Zij kunnen een huurcontract afsluiten om eigen 5G-apparatuur aan de zendmasten ophangen om een 5G-netwerk uit te bouwen.

KPN en ABP werken reeds samen in de organisatie Glaspoort. Onder die naam wordt het glasvezelnetwerk in Nederland uitgerold. Met TowerCo krijgt de telecomprovider ook ‘grotere flexibiliteit’ voor het uitbouwen van mobiele infrastructuur in Nederland. KPN verwerft een belang van 51 procent in TowerCo, de rest gaat naar ABP.

Lees ook: Delta Fiber wil 200.000 glasvezelaansluitingen aan Glaspoort kwijt