1 min

Tags in dit artikel

, ,

Webshops doen het goed in Engeland. Driekwart kocht wel eens wat bij een online winkel, maar niet altijd naar alle tevredenheid.

78 procent van de Engelse webshoppers heeft de koop wel eens ontbonden, omdat ze ergens klachten over hadden. De kopers gingen vaak over tot een ontbinding van de koop wegens het ontbreken van een een telefoonnummer om extra inlichtingen te vragen of om klachten te deponeren. Ook het traag laden en het crashen van websites van desbetreffende websites is een reden om de koop te ontbinden.

Het ontbreken van een annuleringsknop is een derde reden voor klanten om hun koop te ontbinden. Webshops krijgen weinig kansen van de Engelse consument. Na twee slechte ervaringen gaat één op de drie Engelsen naar een andere webshop of trekken ze de schoenen aan en trekken ze ouderwets richting de winkelstraat.