Het is alweer anderhalf jaar geleden dat de Ban Illegale Games&Software campagne van de NVPI met nogal wat hoongelach ontvangen werd. Op het internet werd er niet veel verwacht van de B.I.G. campagne, maar de NVPI meldt dat de campagne een succes is.

De NVPI heeft laten weten dat de kennis over de regels ten aanzien van illegaal kopiëren en downloaden van games en software is toegenomen onder jongeren tussen de twaalf en negentien jaar. Steeds minder jongeren in deze leeftijdscategorie vinden het normaal om een kopie van een game of software te maken.

De bekendheid van de B.I.G. campagne is in ieder geval vrij groot, ongeveer 80 procent van de jongeren kent het. Volgens de NVPI heeft dat als gevolg dat momenteel 51 procent van de jongeren het nog volstrekt normaal vindt om kopieën te maken van games of software, terwijl dat anderhalf jaar geleden nog 67 procent was. Het aantal jongeren dat denkt dat het kopiëren van software niemand schade toebrengt is afgenomen. Dat percentage is nu 43 procent ten opzichte van 49 procent begin 2005. Het aantal jongeren dat aangeeft geen gekopieerde games of software te willen hebben is met 38 procent gestegen.

Volgens Wouter Rutten van de NVPI is er echter nog genoeg reden om de campagne door te zetten, aangezien 62 procent van alle jongeren nog steeds niet weet dat het kopiëren van games en software in sommige gevallen illegaal kan zijn.