2min

Tags in dit artikel

, ,

Microsoft kondigde in de loop van 2017 de algemene beschikbaarheid van Azure Active Directory (Azure AD) B2B aan. Dat stelt mensen ertoe in staat nauwe samenwerkingen aan te gaan met mensen van buiten hun organisatie en hen toegang te verlenen tot documenten, resources en toepassingen. Tegelijk behouden ze wel de complete controle over de data van hun organisatie.

Toen Microsoft die beschikbaarheid aankondigde, liet het ook weten dat het ondersteuning voor Google-accounts zou toevoegen. Maar daar eindigt het niet, want vandaag laat Microsoft weten dat het nog meer ondersteuning toevoegt. Vanaf nu is het namelijk mogelijk voor Azure AD B2B-gebruikers om elk e-mailadres dat er maar is toegang te geven tot de data.

OTP aanmaken

Uit een nieuwe preview van Azure AD B2B blijkt dat het mogelijk is om een one-time passcode (OTP) aan te maken. Die stelt iedereen ertoe in staat om B2B te delen met iedereen die over een mailaccount beschikt. Uiteraard is dat zo’n beetje iedereen die er is, dus is Microsoft Azure AD B2B flink breder beschikbaar. De functie werkt als volgt:

  • Je stuurt via Azure AD B2B een uitnodiging. Dat kan via de mail, maar ook via een directe link. Welke van de twee opties ook gebruikt wordt, er verschijnt in elk geval een bericht waarin staat dat er een code verzonden wordt naar het mailadres van de gastgebruiker. Die selecteert dan de mogelijkheid om een code te ontvangen.
  • De code komt terecht op het mailaccount van de gebruiker. Die moet in het venster van de browser ingevoerd worden.
  • Zodra de gastgebruiker ingelogd en de account bevestigd is, kan deze alle gedeelde documenten en gegevens inzien.

Een sessie die gestart wordt met een gastgebruiker duurt maximaal vierentwintig uur. Gasten moeten daarna opnieuw een account aanvragen en weer dezelfde procedure doorlopen.