Abonneer je gratis op Techzine!

De Europese Unie overweegt voorstellen die ertoe zullen leiden dat bedrijven uit China niet langer kunnen bijdragen aan het opzetten van nieuwe mobiele netwerken op het continent. Dat zou effectief een verbod op Huawei-onderdelen voor 5G-netwerken betekenen en maakt dat er nog meer druk komt te staan op de grootste fabrikant van telecomapparatuur van de wereld.

Volgens vier hooggeplaatste EU-ambtenaren overweegt de Europese Commissie momenteel voorstellen te doen die dit verbod mogelijk maken. De overwegingen bevinden zich in een erg vroeg stadium en zouden, zo stelt persbureau Reuters, erg ingewikkeld kunnen zijn om daadwerkelijk in te voeren. Mocht men er echt toe komen, dan verandert de EU behoorlijk van positie ten aanzien van Chinese bedrijven.

Vrees voor spionage

Een zet om Chinese firma’s als Huawei uit te sluiten van het uitrollen van 5G-netwerken zal bij de Verenigde Staten met open armen ontvangen worden. Dat probeert te voorkomen dat Amerikaanse bedrijven Huawei-apparatuur inkopen en wil dat zijn bondgenoten dat ook niet langer doen. Op die manier proberen de Verenigde Staten te voorkomen dat de Chinese overheid Westerse landen kan bespioneren via Huawei-apparatuur; een beschuldiging die al lang ontkend is door de fabrikant.

Maar de Europese Commissie overweegt toch die maatregelen te nemen. Specifiek gaat het om een amendement voor de cyberveiligheidswet uit 2016. Die verplichtte bedrijven verbonden aan kritische infrastructuur om passende veiligheidsmaatregelen te nemen. Door de definitie van kritische infrastructuur zo te veranderen dat ook 5G-netwerken daaronder vallen, mogen EU-bedrijven geen onderdelen gebruiken van landen of bedrijven die ervan verdacht worden hun apparatuur voor spionage of sabotage in te zetten.

De ambtenaren legden er nadruk op dat er mogelijk meer veranderingen doorgevoerd zouden worden. Tegelijk benadrukten ze dat het niet ging om een enkel bedrijf, maar dat de zorgen voortkomen uit bredere veiligheidskwesties verbonden aan China. De Chinese overheid ontkent alle intenties om het Westen te bespioneren en stelt dat een verbod op Chinese 5G-leveranciers ongefundeerd is.

Mogelijk tegenslag

Als de maatregelen daadwerkelijk genomen worden, vormt dat mogelijk een tegenslag voor Europese bedrijven die werken aan de uitrol van 5G-netwerken. De netwerken zijn broodnodig en zullen als ze hun belofte waarmaken zo’n beetje alles, van auto’s tot fabrieken, aan het internet verbinden. Maar de mogelijke maatregelen leiden vermoedelijk tot vertragingen en hogere kosten bij het uitrollen van de netwerken.

De verwachting is dat de Chinese premier, Li Kqiang, op 9 april tijdens een jaarlijks overleg met Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, en Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, hier protest tegen aan zal tekenen.