2min

Tags in dit artikel

,

Siemens heeft de systeemsimulatiesoftware Simcenter Amesim voorzien van diverse updates. De nieuwe versie van Simcenter Amesim moet het creëren van een digital twin versnellen dankzij meer gebruiksgemak en een gereguleerde toegang tot systeemsimulatie. 

De nieuwe mogelijkheden in Simcenter Amesim richten zich op vier hoofdgebieden. Het gaat daarbij om voertuigelektrificatie, engineering van systeemprestaties van luchtvoertuigen, controls engineering en de efficiëntie van systeemsimulatie en gebruiksgemak.

Updates

De nieuwe versie heeft bijvoorbeeld de ondersteuning en integratie van Modelica met andere Simcenter-oplossingen verder uitgebreid, waardoor de simulatiesoftware gebruikers helpt om een unieke toolchain op te zetten voor de ontwikkelingscyclus. Ook is er een nieuwe Modelica compiler en is het mogelijk om hydraulische modellen met één klik om te zetten in thermo-hydraulische varianten, waardoor de efficiëntie van de systeemsimulatie verhoogd wordt.

Ook helpen de updates om voertuigelektrificatie aan te pakken, door Simcenter Motorsolve- en Simcenter Battery Design Studio-modellen te kunnen importeren. Voor het engineeren van prestatiesystemen voor de luchtvaart is frontloading mogelijk geworden, dankzij geüpgradede mogelijkheden om CAD-modellen te importeren voor brandstofsystemen en verbeterde post-processing apps voor gas turbines.

Siemens Digital Industries Software heeft er verder voor gezorgd dat uitdagingen bij het bouwen van schepen overkomen worden. Dit deed het bedrijf door gebruik te maken van gevalideerde componenten en gebruiksklare templates van modellen voor marine-applicaties. Tot slot zijn de engineering-mogelijkheden voor controls gestroomlijnd. Hier gebruikte Siemens Digital Industries Software een nieuwe tool voor PID controller-calibratie en real-time componenten voor thermo- en valvetrain-systemen voor.

Zes maanden

Siemens Digital Industries Software verbetert met deze nieuwe versie naar eigen zeggen ook het leveringsmodel van Simcenter Amesim. De software krijgt vanaf nu namelijk iedere zes maanden toegang tot nieuwe functies. Daarbij blijft de nadruk volgens Siemens Digital Industries Software wel op de technische kwaliteit liggen.