Analoge televisie moet steeds meer plaats maken voor digitale televisie. Ongeveer één op de vijf huishoudens maakt nu gebruik van het fenoneem. In december 2005 was dat aantal nog elf procent.

Eind 2006 deed onderzoeksbureau Telecom Multiplay Monitor van TNS NIPO onderzoek hierover. Deze cijfers gaven niet heel opmerkelijke resultaten, één op de vijf huishoudens had digitale televisie.

De zomer van 2006 was voor de digitale televisie aanbieders een goudmijn. Veel gebruikers zijn toen overgestapt wegens de knal-aanbiedingen die gedaan werden. De consument tussen de 25 en 44 jaar is hier nogal gevoelig voor, heeft een ander onderzoek uitgewezen.

Sinds kort is de stijgende lijn minder stijl geworden, alhoewel ongeveer zes procent nog aangeeft over te willen stappen. Dat er minder consumenten overstappen heeft te maken met het zenderpakket. Dit blijft hetzelfde, ook aanbiedingen worden niet veel meer gelanceerd.