De problemen rond verloren bewijsmateriaal in de zaak van AMD tegen Intel, lijken zich deels te concentreren rond de top van Intel. Dat blijkt uit nieuwe documenten die afgelopen weekend in de zaak zijn vrijgegeven.

Intel is momenteel druk doende om te bekijken welke mailberichten er verdwenen zijn en of ze terug te halen zijn door bijvoorbeeld reply’s en andere mailberichten te bekijken. Advocaten van Intel en AMD kwamen afgelopen woensdag bij elkaar om de problemen rond de missende e-mails te bespreken met Vincent Poppiti. Poppiti is een zogenoemde Special Master en ziet er op toe dat de betrokken partijen gevolg geven aan de opdrachten van de rechtbank.

Uit documenten die naar aanleiding van dit overleg zijn vrijgegeven blijkt dat een aantal topmannen van Intel nu betrokken is bij de verloren mailberichten. Genoemd worden onder andere CEO Paul Ottelini, sales chief Sean Maloney en chairman Craig Barret. "Het is dus duidelijk dat het hier om mensen in de absolute top gaat. Dit zijn mensen die de belangrijkste schakels zijn in de contacten met de top van andere bedrijven", aldus een getergd AMD in het verslag van de vergadering.

Zoals eerder bekend werd hebben een aantal Intel werknemers verzuimd om hun mails te bewaren, alhoewel dit wel de bedoeling was. Eén van die personen blijkt Intel CEO Ottelini te zijn. Volgens het verslag was Ottelini in de veronderstelling dat de IT dienst van Intel automatisch een back-up maakte van de mailtjes en hij ze daarom niet hoefde te bewaren. Dit automatische systeem wordt ironisch genoeg nu wel opgezet door Intel en daarnaast gaat Intel kijken of de missende mails nog in eerdere back-ups terug te vinden zijn.

Poppiti zal de zaak continu in de gaten houden, samen met de advocaten van Intel en AMD. Ook word er bekeken of een onafhankelijke specialist ingeschakeld moet worden die de rechter bij kan staan in deze kwestie en toekomstige tech-gerelateerde zaken.