Bedrijven die gerichte inspanning leveren bij netwerkautomatisering, krijgen hier meer voor terug dan bedrijven die voor netwerkbrede automatisering gaan. Dat blijkt uit het eerste State of Network Automation Report (SoNAR) van Juniper Networks. 

Het onderzoek onder 400 onafhankelijke IT-besluitvormers moet inzicht geven in de belangrijke trends en uitdagingen binnen de netwerkbranche. Aan de hand daarvan moeten bedrijfskritische automatiseringsdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Het onderzoek wijst uit dat 96 procent van alle bedrijven een paar stappen richting automatisering heeft gezet. De bedrijven staan echter nog maar aan het begin. Slechts 8 procent houdt zich naar eigen zeggen al ruim vier jaar bezig met automatisering.

Uit het rapport blijkt verder dat de belangrijkste drijfveer voor netwerkautomatisering de effectieve beveiliging van het netwerk is. Dat geeft 67 procent aan. Onder respondenten die alleen specifieke delen van het netwerk automatiseren is dat aantal met 78 procent nog hoger. Dat geldt ook voor respondenten die voor bedrijfsbrede automatisering gaan (71 procent). Bedrijven die nog maar net met automatiseren zijn begonnen geven dit in een lager percentage aan.

Gerichte inspanning

Het rapport wijst verder dus uit dat gerichte inspanning loont. Als bedrijven zich met de automatisering richten op slechts een paar punten in het netwerk, levert dat belangrijke resultaten op in diverse categorieën. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het realiseren van bedrijfsdoelstellingen.

Het rapport toont echter aan dat het voor professionals van groot belang is om hun inspanningen en middelen op intensievere automatisering binnen een kleine dwarsdoorsnede van het netwerk te richten. Op die manier moet transformatie van de cultuur, vaardigheden en processen mogelijk gemaakt worden.

Ook is dit van groot belang om een geoptimaliseerde toolset te ontwikkelen die aan te passen ondersteuning biedt als andere punten in het netwerk geautomatiseerd worden.

Tevredenheid en hulp

Het SoNAR-rapport van Juniper Networks toont aan dat een hoge mate van automatisering bijdraagt aan werknemerstevredenheid. Automatisering lijkt daarmee voordelen te bieden die verder gaan dan de infrastructuur, stelt Juniper Networks. Volgens het bedrijf kan automatisering het potentieel van zakelijke IT-teams mogelijk ontsluiten.

Maar automatisering gaat niet zonder slag of stoot. Netwerkprofessionals die net met automatisering begonnen zijn, stellen dat een gebrek aan training een belangrijk probleem is. 59 procent zegt bovendien onvoldoende tijd hebben om te leren tijdens het werk en 52 procent wijst op een gebrek aan basiskennis die bij de training nodig was. 56 procent zegt te lijden onder een gebrek aan trainingsmogelijkheden.