2min

Tags in dit artikel

, , ,

EU-lidstaten trekken een harde lijn voor het selecteren van 5G-leveranciers. Zo gelden niet alleen technische factoren, maar moeten ook nationale wettelijke kaders waaraan leveranciers onderworpen zijn, worden doorgelicht.

Vertegenwoordigers van de EU-lidstaten stemden afgelopen vrijdag in met de aanpak tijdens een ambassadeursvergadering in Brussel, aldus Reuters.

Het persbureau kreeg voorafgaand aan de ambassadeursvergadering inzicht in een conceptdocument. Daaruit blijkt dat EU-landen ook niet-technische factoren in overweging moeten nemen bij de selectie van 5G-leveranciers. Denk daarbij aan juridische en beleidskaders, waaraan leveranciers in derde landen kunnen onderworpen zijn. Het document noemde geen specifieke landen of bedrijven bij naam.

Bovendien moeten EU-lidstaten het aantal 5G-leveranciers spreiden, zodat ze niet van één afhankelijk van zijn. De Europese ministers geven naar verwachting tijdens een vergadering volgende maand groen licht voor de aanpak.

Angst voor spionage

De VS, maar ook andere landen, maken zich al langer zorgen over Chinese wetgeving in het bijzonder, die vereist dat binnenlandse bedrijven samenwerken met de overheid op het gebied van veiligheid.

De VS dringt er dan ook bij de EU op aan om Huawei-apparatuur te verbieden, gezien het door China gebruikt zou kunnen worden voor spionage. Volgens critici kan de Chinese wetgeving betekenen dat bedrijven gedwongen kunnen worden om mee te werken aan Chinese spionage.

Huawei heeft de Amerikaanse aanklachten altijd ontkend. Volgens het bedrijf, dat concurreert met het Finse Nokia en het Zweedse Ericsson, zijn de zorgen over het mogelijk spioneren ongegrond.

5G sleutel voor economische groei

De EU ziet 5G als dé sleutel tot het stimuleren van economische groei. Tot het eind van dit jaar wordt dan ook een zogenaamde toolbox onderzocht met maatregelen om cyberveiligheidsrisico’s op nationaal en Europees niveau aan te pakken.

Bovendien is het Europees Agentschap voor Cyberveiligheid bezig een laatste hand te leggen aan een kaart van specifieke bedreigingen met betrekking tot 5G-netwerken.