Het EU-hof van justitie zal 17 september een uitspraak doen over het hoger beroep, aangespannen door Microsoft tegen de opgelegde boete uit 2004. Destijds had de Europese commissie Microsoft een boete opgelegd van 497 miljoen euro.

De Europese Commissie had de boete opgelegd omdat zij vond dat Microsoft zich schuldig heeft gemaakt aan het misbruik maken van diens dominante positie met betrekking tot de besturingssystemen en het programma Windows Media Player (WMP)

Microsoft wordt al langer geplaagd door boetes van de Europese commissie, in juli 2006 was het ook al raak. Toen gaf eurocommissaris Neelie Kroes opnieuw een fikse boete van 280 miljoen euro omdat zij vond dat de anti-kartelafspraken niet werden nagekomen, ook was de dominante positie weer van de partij bij de argumenten.

Toch is er voor Microsoft een klein lichtpuntje, omdat vorige week een uitspraak is geweest door het EU-hof waarbij Kroes in het ongelijk werd gesteld. Als Microsoft in het gelijk wordt gesteld kan de Europese commissie een flinke eis voor schadevergoeding verwachten van Microsoft. Tevens zal het beleid moeten worden aangepast.