2min

Telecomproviders kunnen zich tot en met 6 april aanmelden voor de veiling van 5G-frequenties in Nederland. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) kwam met de definitieve regelgeving rondom de veiling.

Vanaf 6 maart tot en met 6 april kunnen geïnteresseerde providers zich aanmelden om opgenomen te worden in de poel met andere telecomproviders voor de 5G-frequenties. In het voorjaar van 2020 worden de eerste drie frequentiebanden geveild (700, 1400 en 2100 MHz), begin 2022 zal ook de frequentieband van 3,5 MHz onder de hamer gaan.

Staatssecretaris Keijzer wil met een aantal eisen de veiling van frequenties in goede banen leiden, om in Nederland een gezonde concurrentie te houden van beschikbare providers. Zo mag een provider maximaal veertig procent van de beschikbare frequenties bezitten, waardoor er tenminste drie aanbieders zullen zijn om uit te kiezen.

Daarnaast moeten geïnteresseerde partijen ook een waarborgsom van ruim dertig miljoen euro afgeven, net als het houden aan de eis van een dekkingsgraad van 98 procent van het oppervlakte van elke Nederlandse gemeente. Tot slot geldt er ook nog een minimumopbrengst van de veiling: 0,9 miljard euro.

Geen onderscheid tussen binnen- en buitenland, met een ‘maar’

Afgezien van Nederlandse telecomproviders is het ook toegestaan voor buitenlandse partijen om deel te nemen aan de veiling (mits voldaan kan worden aan de gestelde eisen). Een duidelijke ‘maar’ wordt ook in de bekendmaking van de veiling gegeven: materiaal voor het bouwen van kritieke onderdelen van het 5G-netwerk mag enkel afkomstig zijn van ‘vertrouwde leveranciers’. Partijen waarbij het vermoeden bestaat dat ze bijdragen aan spionage, mogen worden uitgesloten. Hiermee wordt verwezen naar Huawei, de Chinese leverancier die in sommige landen wordt geweerd omdat de VS stelt bewijs voor spionage te bezitten.