2min

Tags in dit artikel

, , ,

Brein is van mening dat Mininova onvoldoende doet om het aantal illegale-bestanden tegen te gaan. Mininova hanteert nu een zo geheten ‘Notice and Takedown’-methode, deze is echter niet volledig waterdicht, vindt Brein.

Brein heeft geconcludeerd dat ongeveer negentig procent van alle downloads op de torrentwebsite van illegale-afkomst zijn. De website verdient haar geld met advertenties. Tevens heeft de website vrij veel bezoekers. Ongeveer dertig miljoen unieke bezoekers per maand en meer dan vijf miljard downloads.

Brein vindt dat Mininova onvoldoende doet om het aantal illegale-zaken tegen te gaan. Hierover heeft Brein contact opgenomen met Mininova, maar de site vindt de huidige aanpak voldoende. Brein vindt van niet en laat de rechter beslissen.

"Mininova heeft een zakenmodel dat op illegaliteit is gebaseerd. Zij profiteert van grootschalige inbreuk", zegt BREIN directeur Tim Kuik. "Een Notice & Take Down procedure is absoluut onvoldoende voor een site die systematisch en structureel gebruik maakt van ongeautoriseerde bestanden. Notice & Take Down werkt om lekkages tegen te gaan maar niet als de kraan wagenwijd openstaat zoals bij Mininova. Een vergelijking met sites die in essentie legaal aanbod organiseren gaat niet op. Mininova organiseert vrijwel uitsluitend illegaal aanbod en verdient daar haar inkomsten mee. Zij moet daarom effectieve maatregelen nemen om dit te voorkomen en als zij dat niet kan dan moet zij stoppen."

"Dit is een principiële aangelegenheid voor BREIN. Wij komen er met Mininova niet uit daarom leggen wij deze vraag nu aan de rechter voor", aldus Kuik. "Er is lange tijd met Mininova over mogelijke oplossingen gesproken maar uiteindelijk willen zij geen verantwoordelijkheid nemen voor hun activiteiten. Je kunt wel eindeloos door praten maar ondertussen loopt de schade voor rechthebbenden op en is Mininova miljoenen gaan verdienen."