‘Nederland moet investeren in zeekabels voor glasvezel’

‘Nederland moet investeren in zeekabels voor glasvezel’

Nederland moet zich meer gaan richten op het faciliteren van het aanleggen van glasvezelbekabeling in de Nederlandse wateren. Dit stellen onderzoekers van Stratix in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het ministerie van EZK geeft aan hierbij te willen helpen.

In het rapport van de telecomonderzoekers komt naar voren dat de Nederlandse overheid er verstandig aan doet op korte termijn te investeren in nieuwe zeekabels voor glasvezelverbindingen in de Nederlandse wateren. Deze kabels zouden de huidige zeekabels voor glasvezelverbindingen, alhoewel deze nog in goede werkende staat zijn, moeten vervangen.

Technische problemen verwacht

Volgens Stratix zijn de bestaande zeekabels voor glasvezelverbindingen in goede staat, maar er wordt verwacht dat deze op termijn toch ontoereikend zijn. De huidige zeekabels hebben moeite met capaciteiten van 400 Gbps per golflengte, tegenwoordig steeds vaker de standaard, en ook de leeftijd van de kabels zal verschillende problemen geven.

De huidige leeftijd van de kabels zorgt bijvoorbeeld voor problemen rondom in de kabels aanwezige versterkers. Deze versterkers zijn nodig voor zeekabels die langer zijn dan 400 kilometer. Dit zijn vooral de trans-Atlantische verbindingen. De versterkers zijn op dit moment verouderd. Ook zijn de lassen die stukken kabels met elkaar verbinden een mogelijk probleem. Deze zijn twintig jaar oud en van een mindere kwaliteit dan nu het geval is. Bovendien loopt de garantie van de leveranciers maar maximaal 20 tot 25 jaar. Een ander punt is dat sommige bestaande zeekabels meerdere malen beschadigd.

Stratix-1

Nieuwe kabels op transatlantische routes

De onderzoekers van Stratix adviseren dat op belangrijke routes, onder meer tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk en naar de Atlantische Oceaan, nieuwe zeekabels moeten worden aangelegd. Dit is efficiënter dan bestaande zeekabels langer te gebruiken. Ook moeten nieuwe kabels de capaciteit herstellen die door het uit dienst nemen van verouderde en technisch niet betrouwbare zeebekabeling is weggevallen.

Lastig aanlegproces

Het aanleggen van nieuwe zeekabels met glasvezelverbindingen naar Nederland is echter veel lastiger dan zo maar gedaan, concluderen de onderzoekers verder. De aanleg is zeer kostbaar en de geografische positie van ons land maakt het eveneens lastig. De Noordzee is te ondiep en te druk voor de aanleg. De kans is daardoor groot dat toekomstige (transatlantische) zeekabels om Nederland heen worden aangelegd naar bijvoorbeeld Denemarken, Frankrijk of Spanje. Nederland wordt dan alleen ‘aangekoppeld’ via het Verenigd Koninkrijk of Denemarken.

Hierdoor komt de huidige positie die Nederland heeft als het voornaamste internetknooppunt in Europa in gevaar. Nu beschikt Nederland nog over trans-Atlantische verbindingen en de AMS-IX internetexchange, wat ons land aantrekkelijk maakt voor het vestigen van bijvoorbeeld datacenters. Vallen de trans-Atlantische verbindingen weg, dan verdwijnt dit voordeel.

De onderzoekers stellen daarom dat de Nederlandse overheid meer actie moeten ondernemen. Bijvoorbeeld door het afgeven van nieuwe vergunningen voor het aanleggen van zeekabels.

Reactie EZK

In een reactie op het rapport stelt verantwoordelijk minister Blok van EZK dat het een goed idee is dat er nieuwe zeekabelverbindingen in ons land aankomen, maar dat de bestaande op dit moment kwalitatief gezien nog voldoen. Toch geeft hij aan de sector tegemoet te komen, onder meer op het gebied van het vergunningsproces. Dit proces is op dit moment zeer ingewikkeld en langdurig.

De minister heeft daarom aan Stratix gevraagd een overzicht te maken van alle benodigde vergunningen, relevante wetgeving en partijen die voor de aanleg van zeekabels belangrijk zijn. Ook is een infographic gemaakt die marktpartijen die in de toekomst zeekabels naar Nederland willen aanleggen, meer inzicht geeft in dit proces.