Megadatacenters van grote techbedrijven als Google, Microsoft en Meta zijn zeer welkom in de noordelijke provincies en vooral in Groningen. Dit betogen de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en Groningen Seaports in het Financieele Dagblad. De lokale politiek is minder enthousiast en vindt dat deze datacenters wel veel banen moeten opleveren.

Volgens de regionale ontwikkelingsmaatschappij en de eigenaar van de haven van Delfzijl zijn grote megadatacenters van hyperscalers nog steeds welkom. Hiermee reageren de noordelijke regionale ontwikkelaars op de recente commotie rondom het eventueel vestigen van een megadatacenter van Meta in Zeewolde in Flevoland.

Gunstige vestigingsvoorwaarden

In het Financieele Dagblad stellen de NOM en Groningen Seaports dat in Groningen nog voldoende ruimte en voorzieningen, zoals toegang tot stroom, zijn voor de vestiging van nog meer grote datacenters. Onder meer wordt de haven van Delfzijl uitgebreid, zodat meer kavels beschikbaar komen. Ook voldoet de locatie aan de voorwaarden van de Nederlandse overheid die grote datacenters het liefst gevestigd ziet aan de randen van het land.

Daarnaast zou de vestiging van grote datacenters goed zijn voor de werkgelegenheid. In de Eemshaven in Delfzijl staat al een groot datacenter van Google. In dit datacenter werken 350 mensen. Dit is niet veel, maar volgens de NOM is iedere baan die in het noorden van het land beschikbaar komt er één.

Lokale politiek niet overtuigd

Juist het aantal banen en ander economisch nut dat deze datacenters kunnen opleveren, is voor lokale politici zeer belangrijk. Uit een rondgang van het Financieele Dagblad langs lokale politici blijkt dat het enthousiasme voor de komst van grote datacenters wat minder is dan bij de NOM en Groningen Seaports. Er wordt flink getwijfeld of die datacenters wel de benodigde banen opleveren. Andere fabrieken zouden zelfs meer banen kunnen genereren. Ook op andere vlakken wordt het economisch nut van de komst van grote datacenters naar de noordelijke provincies in twijfel getrokken.

Tip: De zeperd van Zeewolde, het Meta datacenter