2min

Tags in dit artikel

, , , , ,

Tijdens een bespreking in Brussel tussen Apple-topman Steve Jobs en Eurocommissaris voor de Mededinging Neelie Kroes, heeft Kroes aangegeven dat het huidige prijsmodel van de iTunes Store in Europa moet veranderen. Ook ziet zij liever één Europese iTunes Store.

De bespreking vond plaats omdat Europese wetgevers de regionale beperkingen op het recht van de consument om te kopen waar zij wil, aan banden wil leggen. Volgens de Europese wetgeving dient er binnen de Europese Unie sprake te zijn van vrije handel. Volgens Kroes beperkt de iTunes Store deze vrijheid, omdat iTunes-gebruikers gebonden zijn aan één land en geen content uit anderstalige iTunes Stores kunnen kopen.

Daarnaast is het zo dat het huidige prijsmodel van de iTunes Store zo opgesteld is dat er tussen de verschillende landen ook verschillende prijzen gehanteerd worden. Omdat de gebruiker niet tussen regionale iTunes Stores kan wisselen, wordt de vrijheid om te kopen waar men wil beperkt.

"De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld om een competitieve markt te creëren waar consumenten vanuit de gehele Unie ongeacht nationale grenzen de vrijheid hebben om te kiezen tussen producten en services. Het internet heeft een grote potentie om te helpen dit doel te kunnen bereiken en heeft reeds op verschillende manieren geholpen", aldus het officiële statement van de Europese Unie.

Volgens de Europese Unie hebben sommige mededingingszaken, zoals de recente iTunes-zaak, twijfel gezaaid of de mogelijkheden van het internet volledig benut worden of gehinderd worden door barrières in de offline-wereld zonder na te denken over de effecten die er online optreden.

"De inwoners van Europa is een unie beloofd, een plek zonder landsgrenzen, maar op het internet is dat nog niet het geval. Voortgang is geboekt, soms indrukwekkend, maar het is niet genoeg", geeft Kroes aan. Ze geeft aan dat als dit het gevolg is van onduidelijke of verouderde regelgeving ze deze zal verduidelijken en vernieuwen. Ook deinst ze niet terug om stappen tegen Apple en andere bedrijven te ondernemen.

Ook interne-markt-commissaris Charlie McCreevy is het eens met Kroes. "Het is hoog tijd dat we onnodige barrières wegnemen om de wetgevende situatie te kunnen verbeteren en zodoende de interne markt op het internet realiteit kunnen laten worden", gaf hij aan.