Onafhankelijk consultant Bert Landman stelt dat de werkgelegenheid in de IT gaat dalen. Sterker nog, in 2018 moeten de huidige tekorten omgezet zijn in overschotten. Dat meldt hij althans in het magazine High Tech Analysis.

Landman stelt op die manier een compleet andere diagnose dan ICTOffice, die gaat er vanuit dat het tekort de komende tijd aanhoudt. Landman meldt tevens dat offshoring zorgt voor faillissement van kleinere IT-bedrijven.

"ICTOffice slaat de plank gewoon volledig mis. Niet alleen is het huidige tekort aan ICT-ers zwaar overdreven, vooral het voorspelde toekomstige tekort is om twee redenen uiterst twijfelachtig. Het eerste is dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid op middellange termijn marginaal zal zijn. Het tweede is dat we een stevige verschuiving van de werkgelegenheid naar lagelonenlanden kunnen verwachten", aldus Landman in zijn onderzoek.

Landman onderbouwt beide argumenten in het artikel. Hij stelt dat het aandeel van de IT dienstverlening in de uitgavenmix constant blijft, dat de werkgelegenheid tot 2018 zal gaan dalen. Hij zegt tevens dat, doordat vele IT-bedrijven naar lage lonen-landen trekken er een overschot aan IT-mensen komt. Omdat Nederland door offshoring zijn concurrentiepositie kan verbeteren vindt Landman het een regelrechte blunder dat de arbeidsparticipatiecommissie Bakker met geen woord rept over offshoring.

"Het wordt duidelijk dat offshoring in onze branche een slachting zal aanrichten onder de kleinere dienstverleners die niet in staat zijn hun activiteiten tegen aanvaardbare kosten naar lagelonenlanden te verplaatsten maar wel geconfronteerd worden met de scherpere prijsconcurrentie van de grotere spelers. Ik verwacht dat daardoor de concentratie in de IT-branche in de komende jaren sterk zal toenemen. Bovendien verwacht ik dat deze kleinere spelers in het komende decennium langzamerhand de effecten van software uit-de-kraan zullen gaan voelen. Ook dat is een vorm van offshoring door softwareleveranciers die hun achterliggende dienstverlening grotendeels buiten de Nederlandse grenzen hebben georganiseerd te kunnen worden", stelt hij in High Tech Analysis.