Nadat een aantal maanden geleden het Department of Defense van de Verenigde Staten de vereisten had aangescherpt voor het toelatingsbeleid, heeft de IPv6 werkgroep van de Linux Foundation aangekondigd dat de grootste Linux-distributies nu voldoen aan het DoD-certificeringbeleid.

Dit resultaat is ondersteund door de samenwerking van onder meer IBM, Red Hat, Novell en Nokia. Nadat in juni van dit jaar het DoD deze certificering verplicht had gemaakt, hebben de belangrijkste softwareverkopers zich moeten inzetten om te voldoen aan de specifieke vereisten om zo te voorkomen dat ze uitgesloten werden van het DoD toelatingsbeleid.

Volgens de Linux Foundation hebben nu de meest populaire enterprise-Linux-distributies aan de DoD-standaarden voldaan door de inzet van een speciale werkgroep onder leiding van Venkata Jagana, hoofdarchitect van Linux-netwerken bij IBM.
Linux had al een behoorlijke IPv6-ondersteuning sinds 2005, maar er was meer werk nodig voor het opensourceplatform om te voldoen aan de DoD-certificeringseisen. De werkgroep analyseerde de DoD-certificeringseisen en identificeerde aandachtsgebieden, waar de Linux-IPv6-stack nog aanpassing nodig had. Door de gezamenlijke inspanning zijn die gaten gedicht en is men er in geslaagd om een gedeelde technologie te presenteren, die overeenkomt met de DoD-standaarden.

IPv6-ondersteuning begint te groeien in de belangrijkste software. Een recentelijk onderzoek, dat door Google werd uitgevoerd, toont aan dat wereldwijd het gebruik van IPv6 nog steeds minder dan één procent is, maar dat dit sterk aan het groeien is, mede door het groeiend marktaandeel van Apple en Apples ondersteuning van het IPv6-protocol in zijn routers.