min

Tags in dit artikel

, ,

De National Association of Computer Consultant Businesses, kortweg NACCB genoemd, heeft laten weten dat de werkgelegenheid in de IT in de Verenigde Staten in de afgelopen maand is afgenomen.

In de maand november zou de werkgelegenheid volgens de NACCB met 0,9 procent gedaald zijn ten opzichte van de maand daarvoor (oktober). Deze 0,9 procent staat gelijk aan 34.000 banen minder in de IT. Door de afname in de maand oktober is het totaal aantal mensen met een IT-baan in de Verenigde Staten afgenomen tot ongeveer 3,9 miljoen. Volgens de NACCB zou de 3,9 miljoen net niet gehaald worden met de huidige bezetting van IT-banen in de Verenigde Staten.

Dat de werkgelegenheid in november zou dalen viel te verwachten. In de maanden september en oktober was het aantal IT-banen in de Verenigde Staten ook al afgenomen. Echter ging de afname in september en oktober niet zo snel als die van november. Men verwacht daarom ook dat de IT-ondernemingen in de Verenigde Staten in de komende maanden amper mensen zullen aannemen.

Werkgevers letten op dit moment extra goed op volgens het NACCB. Door de kredietcrisis kunnen er op financieel gebied geen fouten geoorloofd worden en daarom zal het marktgedrag van ondernemingen in de IT aangepast worden.

De Verenigde Staten hebben over het algemeen niet een slecht jaar gekend wat betreft het aantal banen in de IT. Op dit moment werken er namelijk 2,1 procent meer mensen in de IT dan waar vorig jaar sprake van was. De maanden februari en mei deden het volgens het NACCB erg goed en daar is deze toename dan ook vooral aan te danken.