Aan het eind van dit jaar zal de stekker uit Nederland BreedbandLand (NBL) getrokken worden. Het samenwerkingsverband startte in 2004 en stopt nu dus vier jaar later.

Nederland BreedbandLand is een samenwerkingsverband van ict-bedrijven en de overheid. De bedoeling van de samenwerking was het verbeteren en ontwikkelen van het breedband in Nederland. De samenwerking werd in 2004 gestart en het contract zou vier jaar lopen. Er is nu dus niet gekozen om de samenwerking door te zetten. Alle lopende projecten zullen nog voor het eind van dit jaar afgerond worden.

NBL heeft onder andere projecten lopen in de gezondheidszorg, het onderwijs, midden en kleinbedrijf. Er is in deze vier jaar zo’n acht miljoen euro in de samenwerking gestopt. De investeerders zijn vooral bedrijven en de overheid. In deze tijd zijn er zo’n zeventig brancheorganisaties, ontwikkelingsmaatschappijen, ondernemersnetwerken en lokale, regionale en landelijke overheden lid geworden van NBL. Het zijn ook niet de minste bedrijven. Zo bestaat het bestuur van NBL uit bestuursleden van onder andere Capgemini, Cisco Systems, Getronics, en Microsoft.

Het is echter niet zo dat de samenwerking wordt gestopt omdat er geen resultaten behaald zijn. "We hadden een vliegwielfunctie om de breedbandontwikkelingen in Nederland aan te zwengelen. Dat is gelukt. Veel projecten lopen nu zelfstandig, we zien veel lopende regionale projecten die op eigen initiatief gestart zijn. Daarnaast weten marktpartijen door kennisuitwisseling beter hoe ze breedbandprojecten moeten opschalen," aldus woordvoerder Machiel de Rooij.