Een werknemer van dienstverlener ICT Automatisering wordt ervan verdacht maar liefst 2,5 miljoen euro gestolen te hebben. Het geld zou in 2008 door de werknemer weggesluisd zijn.

De CEO van het bedrijf, Bram Schot is geschokt door het nieuws. "Wij zijn geschokt door deze ontdekking. Ons bedrijf is niet bestand tegen iemand die willens en wetens de regels overtreedt". De werknemer is per direct ontslagen en er is ook aangifte gedaan. Volgens het bedrijf gaat het hier om een individuele actie en zijn er geen andere werknemers bij betrokken.

Het bedrijf start een groot onderzoek om uit te zoeken waar het geld gebleven is. Ook wordt er onderzocht hoe deze fraude in de toekomst voorkomen kan worden. Schot gaat er alles aan doen om het geld terug te krijgen.