2min

KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo geven klanten geen toegang meer tot elkaars 2G- en 3G-netwerken in het geval van grote regionale storingen. De providers werden in april 2012 door de overheid verplicht om een samenwerkingsverband te starten, maar dat verband is onlangs opgeheven.

In april 2012 hadden Vodafone-klanten dagenlang geen netwerktoegang door een brand in de regio Rotterdam. KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo werden door de overheid verplicht om vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen. De drie startte een samenwerkingsverband genaamd Regional Roaming. De providers troffen maatregelen om elkaars 2G- en 3G-netwerkverkeer over te nemen in het geval van grote regionale storingen.

Minister Micky Adriaansens (EZK) maakte onlangs in een regeringsbrief bekend dat Regional Roaming is opgeheven. De maatregelen zijn geen enkele keer ingezet sinds de oprichting van het samenwerkingsverband. De kans dat dit verandert wordt met het jaar kleiner. 4G- en 5G-netwerken groeien terwijl 2G- en 3G-netwerken krimpen. Regional Roaming gold uitsluitend voor 2G- en 3G-netwerkstoringen, maar dergelijke storingen hebben vandaag de dag te weinig impact om het samenwerkingsverband te rechtvaardigen.

De keerzijde van Regional Roaming

Regional Roaming had een prijs. De providers maakten kosten om de benodigde maatregelen te onderhouden. Dat was het in 2012 waard. OV- en pinautomaten, beveiligingssystemen, sensoren en burgers hingen toentertijd van 2G- en 3G-netwerken af. Storingen konden maatschappelijke ontwrichting veroorzaken. Inmiddels is Nederland grotendeels over op 4G en 5G.

Zowel de overheid als de providers stemmen in dat het samenwerkingsverband vandaag de dag meer kost dan het oplevert. Voordat de knoop werd doorgehakt zijn de gevolgen van de opheffing door industrievereniging Coin onderzocht. TNO controleerde de resultaten in opdracht van de overheid. De onderzoekers kwamen tot dezelfde conclusie als Coin: Regional Roaming is achterhaald.

Geen alternatief

Er komt geen direct alternatief voor het samenwerkingsverband. Steeds meer apparaten ondersteunen dualsim-technologie. Als gevolg kunnen systemen op een alternatief netwerk terugvallen in het geval van een storing. Dit geldt voor smartphones, maar ook voor de eerdergenoemde OV- en pinautomaten, beveiligingssystemen en sensoren.

Dualsim is één van meerdere technologieën die in de afgelopen jaren zijn opgekomen en bedrijven in staat stellen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor continuïteit. TNO adviseert de overheid om nader onderzoek te doen naar continuïteitsvraagstukken, maar een nieuwe variant van Regional Roaming zit er voorlopig niet in.

Tip: Moet big tech meebetalen aan de glasvezel en mobiele netwerken?