2min

Tags in dit artikel

, ,

De Europese Commissie (EC) heeft de voorgenomen overname van VOO en Brutélé door Orange goedgekeurd. De goedkeuring van Orange is gebaseerd op de volledige naleving van een pakket verbintenissen.

Orange is leverancier van mobiele en vaste telecommunicatiediensten in België, met eigen mobiele netwerken en vaste netwerken van derden. Zowel VOO als Brutélé zijn belangrijke aanbieders van vaste en mobiele telecommunicatiediensten voor particulieren. Zij beschikken elk over eigen vaste netwerken en mobiele netwerken van derden.

Tijdens een diepgaande onderzoek heeft de Europese Commissie uitgebreid materiaal verzameld en feedback gekregen van marktdeelnemers en andere belanghebbenden. Na onderzoek vreesde de EC dat door de transactie het aantal exploitanten zou dalen van drie naar twee. Dit zou gebeuren in regio’s die door de eigen vaste netwerken van VOO en Brutélé worden bestreken. Daardoor zou de overname Orange als innovatieve concurrent uitschakelen.

Behoud van de concurrentie

De EC beoordeelt fusies en overnames waarbij bedrijven betrokken zijn waarvan de inkomsten bepaalde drempels overschrijden. Zij voorkomt ook fusies die een efficiënte concurrentie in de EU sterk zouden belemmeren.

Slechts weinig van de aangemelde fusies vormen een risico voor de concurrentie en de EC keurt de meeste goed na een kort routineonderzoek.

De EC was bezorgd dat deze overname Orange als innovatieve concurrent in bepaalde gebieden in België zou elimineren. Om deze bezwaren weg te nemen, heeft Orange ermee ingestemd samen te werken met Telenet.

“Om ervoor te zorgen dat consumenten kunnen blijven profiteren van een concurrerend telecommunicatieaanbod in die regio’s, heeft Orange toegezegd Telenet gedurende ten minste tien jaar toegang te verlenen tot haar nieuw verworven vaste netwerk”, aldus Eurocommissaris Margrethe Vestager (mededinging).

“Hierdoor zou Telenet met zijn vaste telecommunicatiediensten het Waalse Gewest en delen van Brussel kunnen betreden, in concurrentie met voornamelijk Proximus en Orange en andere kleinere aanbieders.”

Orange

Telenet, een dochteronderneming van Liberty Global, is een van de belangrijkste telecomoperators in Noord-België. Het is een speler met een succesvolle staat van dienst op het gebied van vaste en mobiele telecommunicatie. De aankoopvoorwaarden maken de weg vrij voor Telenet om in de nabije toekomst het Waalse Gewest en delen van Brussel te betreden.

Zij zullen ook in wezen Orange als toegangszoeker in het Waalse Gewest en delen van Brussel vervangen door Telenet als de nieuwe toegangszoeker op deze netwerken.

De Commissie heeft besloten dat de voorgenomen transactie kan doorgaan zolang de toezeggingen worden nagekomen.

Orange moet een trustee aanwijzen die toeziet op de uitvoering van de toezeggingen en regelmatig verslag uitbrengen aan de Commissie.

Tip: Henchman uit België krijgt investering van 6,5 miljoen euro