2min

De Europese Commissie blijft bij zijn voorstel om client-side scanning in te voeren voor het controleren van berichten van EU-inwoners. Dit ondanks dat er binnen de EU voorlopig hierover nog geen akkoord is bereikt.

Volgens verantwoordelijk Zweedse eurocommissaris Ylva Johansson blijft het belangrijk dat de EU permanente wetgeving krijgt die client-side scanning voor het controleren van chatberichten mogelijk maakt. Wanneer permanente wetgeving niet mogelijk is, moeten de huidige tijdelijke wetten hiervoor worden gehandhaafd.

De eurocommissaris maakte deze opmerking naar aanleiding van de verschijning van een rapport over de recente resultaten van de opsporing van bijvoorbeeld kindermisbruik met behulp van client-side scanning.

Volgens Johansson is permanente wetgeving op dit gebied onontbeerlijk. Dit zou nodig zijn om preventie op de eerste plaats te zetten. Daarnaast zou het bedrijven verplichten misbruikmateriaal te detecteren wanneer preventie faalt, en ervoor te zorgen dat ook deze commerciële partijen hun verantwoordelijkheid nemen.

Zonder wetgeving wordt het volgens de eurocommissaris onmogelijk het verspreiden van misbruikmateriaal in online berichten tegen te gaan.

Geen EU-akkoord

Binnen de EU bestaat er op dit moment nog geen akkoord tussen de lidstaten om voor client-side scanning permanent in te voeren. Naast bezwaren van lidstaten zelf, zijn ook diverse privacyorganisaties, die hierover al rechtszaken voeren, en privacytoezichthouders in de EU zeer kritisch over het voorstel.

Veel problemen rondom client-side scanning

Concreet geven Europese privacyexperts aan dat het voorgestelde client-side scanning ook de privécommunicatie van personen die niets met kindermisbruik te maken hebben, schaadt. Ook zou het mogelijk zijn dat afbeeldingen die als misbruikmateriaal worden aangemerkt, gewoon zelfgeproduceerde afbeeldingen van minderjarigen die met toestemming worden gedeeld.

Dit kan ertoe leiden dat mensen onterecht worden beschuldigd van het verspreiden van misbruikmateriaal of dat mensen onterecht als misbruikslachtoffer worden aangeduid.

Daarnaast is de detectietechnologie technisch nog niet toereikend genoeg en ondermijnt de voorgestelde wetgeving het gebruik van end-to-end encryptie, zo beweren de experts. Verder constateert men in het verslag dat het EU-plan zich te veel richt op privéberichten, terwijl kinderporno vaak op image hosting-websites wordt aangetroffen.

Tenslotte bestaat er een risico dat de hoeveelheid afbeeldingen die door client-side scanning als verdacht wordt gemeld, de systemen van de betreffende opsporingsdiensten gaat overweldigen.

Lees ook: EU promoot op X wet over client-side scanning, noyb dient klacht in