2min

Uit onderzoek van Accenture blijkt dat Nederlandse directies meer ervaring hebben met technologie dan Europese collega’s. Ons land kan daardoor een voortrekker zijn in het dichten van het gat in R&D-investeringen in technologie met de regio Noord-Amerika.

De kennis van technologie in Nederlandse directiekamers ligt hoger dan het Europees gemiddelde, constateert het onderzoek van Accenture. Zo heeft in Nederland ongeveer een vijfde van de ondervraagde directieleden technische ervaring. In Europa als geheel ligt het gemiddelde percentage op 14 procent. In Noord-Amerika ligt dit percentage bijna op een kwart van de directieleden, 22 procent.

Waarom in ons land de gemiddelde techkennis bij directies hoger ligt dan elders in Europa is niet bekend. Wel geeft Accenture aan dat ons land hierdoor misschien een leidende rol kan spelen in het dichten van het gat in technologische R&D-investeringen dat bestaat tussen Europa en bijvoorbeeld Noord-Amerika. Vooral nu technologie voor bedrijven vanaf de start onderdeel moet uitmaken van de te volgen bedrijfsstrategie.

Gat tussen Europa en VS

Het dichten van het gat tussen Europa en Noord-Amerika is volgens de consultants van groot belang omdat Europese bedrijven anders mogelijk tot 2,9 biljoen euro (3,2 biljoen dollar) aan inkomsten kunnen mislopen.

Bedrijven uit onze regio investeren gemiddeld minder in R&D voor techoplossingen dan collega’s uit Noord-Amerika en ook Azië, geeft het onderzoek aan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om onderzoek naar AI.

Investeren in R&D is daarom noodzakelijk, constateert Accenture. Technologieën waarin Europese bedrijven meer moeten gaan investeren, zijn onder andere blockchain, cloud computing, AI en quantum-technologie. Deze technologieën spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van andere hightech technologie, onder meer voor nieuwe geneesmiddelen en meer duurzame materialen in de chemische sector.