2min

Het kabinet denkt dat het lastig wordt om het streven van een miljoen ICT’ers in 2030 te halen. Tegelijkertijd is de overheid positief over de digitalisering van het Nederlandse mkb.

Dat stelt Minister Micky Adriaansens van EZK in de voortgangsrapportage over de kabinetsstrategie Digitale Economie voor 2030. Volgens de minister zorgen extra publieke en private investeringen ervoor dat bepaalde kabinetsdoelen steeds meer in zicht komen. Het gaat om het versnellen van digitalisering door het mkb, meer digitale innovatie en vaardigheden, goedwerkende online markten, een sterke Nederlandse digitale infrastructuur én het verbeteren van cybersecurity.

Mkb goed op weg

Uit de rapportage blijkt dat bijvoorbeeld op dit moment 80 procent van het Nederlandse mkb een basisniveau van digitalisering toepast. Wel onderneemt het kleinere mkb helaas te weinig actie om online risico’s te melden en cybersecurity onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering.

Ook op het gebied van bijvoorbeeld de toegang tot gigabit-internet gaat het volgens het kabinet goed. Inmiddels zou ongeveer 98 procent van alle Nederlanders toegang hebben tot deze internetsnelheid. De komende jaren wil het kabinet hiervoor de aandacht van de vaste netwerken, die sterk is verbeterd, meer verleggen naar de mobiele netwerken.

Verder scoort Nederland goed op het gebied van cybersecurity en is het cyberbewustzijn van de Nederlanders verbeterd. Alleen het kleinere mkb, zoals hierboven gemeld, loopt nog achter met securitymaatregelen.

Te weinig ICT-personeel

Naast alle positieve punten, meldt de voortgangrapportage ook een aantal zaken die meer aandacht verdienen. “Met 707.000 ICT’ers in Nederland in 2022, blijft het tekort aan ICT’ers een structureel aandachtspunt”, aldus Adriaansens. De minister betwijfelt of Nederland, op basis van de huidige instroomresultaten, in staat is het streefgetal van een miljoen in 2030 te halen.

Daarnaast zijn er ook zorgen over de ontwikkelingen rondom AI. De voortgangsrapportage geeft aan dat Nederland en Europa op dit terrein achterlopen bij de rest van de wereld. Dit geldt overigens ook voor cloud, big data en het delen van data. Onder meer zou het Nederlandse mkb nog te weinig AI inzetten in zijn bedrijfsvoering.

Op deze terreinen moet Nederland daarom een flinke inhaalslag maken, geeft de verantwoordelijk minister aan.

Tip: Verkiezingen 2023: D66 stimuleert start-ups en beteugelt Big Tech