2min

Uit onderzoek van de International Energy Agency (EIA) naar het elektriciteitsverbruik tegen 2026 blijkt dat de razendsnelle ontwikkelingen rondom AI, maar ook datacenters en cryptomunten, een grote impact op het milieu gaat hebben. Tchgiganten moeten meer werk maken van het oplossen van dit probleem.

Volgens het IEA-onderzoek zal het verbruik van elektriciteit en water tegen 2026 verdubbelen. Dit mede doordat vooral het elektriciteits- en waterverbruik van datacenters fors gaat toenemen vanwege de razendsnelle opmars van AI.

Hierbij gaat het vooral om de ontwikkelingen rondom het gebruik van AI, datacenters en (nog steeds) cryptomunten. De vraag naar elektriciteit zou, wanneer AI-technologie volledig wordt geïmplementeerd door techgiganten als Google of Microsoft, zelfs kunnen vertienvoudigen.

Uit het onderzoek blijkt dat de grote techbedrijven als Amazon, Google, Microsoft en Meta gecombineerd hun energieverbruik tussen 2017 en 2021 meer dan verdubbeld hebben; dit was tot ongeveer 72 terawatt-uur (TWh) in 2021. Dat is ongeveer een kwart van het totale energieverbruik van het Verenigd Koninkrijk.

Big tech doet te weinig

De IEA-onderzoekers stellen in hun rapport echter dat deze techreuzen op dit moment te weinig doen de groei van het elektriciteits- en waterverbruik en daarmee de uiteindelijke milieu-impact te beperken.

Ook zouden de CO2-emissies van deze bedrijven nog steeds toenemen en neemt ook het waterverbruik voor koeling van de datacenters die diverse AI-toepassingen ondersteunen nog meer toe.

Extra maatregelen nodig

Maatregelen zijn daarom nodig, stellen experts. Hoewel zij verwachten dat het AI-gebruik door bedrijven en instellingen zal afnemen na deze ‘experimentele’ fase, is het toch nodig efficientieverbeteringen en regelgeving door te voeren om het energieverbruik terug te dringen.

Wel zijn er al initiatieven die voor verbetering moeten zorgen. Zo zijn er de verplichte CO2-uitstootrapportages in de EU en het verplichte gebruik van hernieuwbare energie voor technologische doeleinden door overheidsinstanties in China of subsidies voor energie-efficiëntere chips in de Verenigde Staten. Deze initiatieven representeren een eerste stap. Toch zijn er volgens de experts nog radicalere benaderingen noodzakelijk om klimaatdoelen te halen.

Lees ook: Nederlandse IT-managers veel pessimistischer over AI dan de rest van de wereld