2min

Tags in dit artikel

, , ,

Nederlandse IT-managers hebben veel lagere verwachtingen van AI dan hun collega’s elders op aarde. Uit Salesforce-onderzoek blijkt tevens dat er nog veel hordes te nemen zijn om data volledig met kunstmatige intelligentie te kunnen benutten.

85 procent van de onderzochte IT-managers wereldwijd stellen dat AI de productiviteit van de eigen organisatie in de komende drie jaar zal verbeteren. De Nederlanders in het onderzoek (100 in totaal) zijn aanzienlijk sceptischer: slechts 58 procent is het eens met deze stelling.

Daarnaast is opvallend dat IT-teams het drukker dan ooit hebben. In 2023 nam het aantal verzoeken dat men diende te verwerken toe met 44 procent. Genoeg ruimte voor AI om een handje te helpen dus.

Job Schoonbeek, Regional Vice President MuleSoft bij Salesforce, erkent dat Nederlanders “nog vrij sceptisch zijn. Maar: de meerderheid zou de toegevoegde waarde van AI al wel erkennen. “We zien ook dat Nederlandse managers de uitdagingen die er zijn op het gebied van datakwaliteit en -integratie absoluut niet onderschatten en tegelijkertijd strategieën ontwikkelen ter voorbereiding op AI. In Nederland willen we de afhankelijkheid van systemen en data insights goed op orde hebben. Als we daar klaar voor zijn, dan kunnen we de transitie maken.”

Drukker dan ooit

Daar komt dus bedrijfsspecifieke data bij kijken, maar die dient wel eenvoudig toepasbaar te zijn voor AI. 75 procent van de ondervraagde IT-managers stelt te maken te hebben met data silo’s, waardoor gegevens niet eenvoudig met elkaar te verenigen zijn. Ook heeft 72 procent in Nederland te maken met IT-systemen die te veel van elkaar afhankelijk zijn.

Tweederde van deze ondervraagden stelt dat de eigen systemen dan ook niet voorbereid zijn om datasystemen te verenigen voor AI-gebruik. Dat leidt ertoe dat 73 procent van de Nederlandse organisaties moeite heeft om data-insights te genereren voor gebruikers.

Ook API’s een probleem

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat API’s voor problemen zorgen. 10 procent van de Nederlandse ondervraagden zegt een goede strategie te hebben voor niet-technische gebruikers om API’s in te zetten voor app- en databron-integratie. Het is noodzakelijk om dat te doen. Immers is er een ernstig gebrek aan bepaalde vaardigheden, geven de respondenten aan.

En dat terwijl API’s juist een “strategisch middel zijn voor groei,” aldus Salesforce. 36 procent van de Nederlandse respondenten beweert dat API’s hebben bijgedragen aan een verhoogde omgezet, terwijl ze voor 30 procent de operationele kosten hebben verlaagd. Ook kunnen ze de wendbaarheid verbeteren en zelfstandigheid bevorderen (51 procent) terwijl ze de productiviteit verhogen (34 procent). Het succesvol opbouwen van integraties is volgens 52 procent van de ondervraagden sterk afhankelijk van API’s.

Lees ook: Onvoldoende beveiligde Trello API leidt tot ongewenst datalek