1 min

De Nederlandse overheid wil de digitale dienstverlening aan burgers verbeteren. Voor dat doel maakt het dit jaar een budget van vier miljoen euro vrij. Het initiatief maakt deel uit van een meerjarige digitaliseringsagenda, met als voornaamste doel digitale diensten toegankelijker te maken voor een groter aantal burgers.

In een poging de digitale dienstverlening aan burgers te verbeteren, richt de overheid zich allereerst op innovatieve ambtenaren die een voortrekkersrol kunnen spelen. Vanaf maandag 4 maart kunnen zij een aanvraag doen om aanspraak te maken op een deel van het budget. De beschikbare middelen zijn afkomstig uit het Innovatiebudget Digitale Overheid.

Projectaanvragen kunnen worden ingediend tot 31 maart 2024 en mogen gaan over nieuwe projecten, opschaling van lopende projecten of om succesvolle initiatieven te ‘borgen’. Jaarlijks is er een Innovatiebudget beschikbaar.

Cybersecurity eerder op de agenda

De focus op de verbetering van de digitale dienstverlening is deel van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. Een ander onderdeel is het versterken van de cybersecurity. Vorig jaar is het budget deels gebruikt voor het ontwikkelen van de CyberVeilig Check. Dat is een scan die mkb-bedrijven kunnen inzetten om zichzelf te testen op hun digitale weerbaarheid.

Mkb’ers die nog wat te sleutelen hebben aan hun cyberweerbaarheid, kunnen daartoe ook de tool MKB Web Scan inzetten. De tool helpt met het opsporen van kwetsbaarheden in de website van de mkb’er.

Lees ook: MKB Web Scan helpt websitekwetsbaarheden op te sporen