1 min

Tags in dit artikel

, , ,

AI-start-up Anthropic geldt inmiddels als een geduchte concurrent voor ChatGPT-maker OpenAI. Daar heeft het wel reusachtige investeringen voor nodig. Amazon doet opnieuw een duit in het zakje met omgerekend 2,55 miljard euro, zoals het eerder beloofd had.

Het bedrag brengt de totale investering van Amazon in Anthropic naar de in september beloofde 4 miljard dollar (3,71 miljard euro). Overigens stelt ook Google 2 miljard dollar (1,85 miljard euro) beschikbaar, dat naast investeringen van Salesforce en Menlo Ventures de schatkist vult. In totaal kan Anthropic rekenen op omgerekend 6,8 miljard euro om AI verder te ontwikkelen.

Nu al bewijs voor grote potentieel

Anthropic bewees begin maart al dat het niet heeft stilgezeten sinds de kapitaalinjecties van Big Tech. AI-model Claude 3 “Opus” zou GPT-4, dat nog altijd geldt als de state of the art in GenAI, overtreffen in benchmarks.

Lees verder: ‘Claude 3 is beter dan GPT-4 en Gemini’: OpenAI heeft steeds meer concurrenten

Amazon stelt de set aan nieuwe Claude-modellen beschikbaar op Bedrock, naast andere LLM’s van Anthropic. Google biedt de AI-modellen via het eigen Vertex AI-platform. Voor laatstgenoemde is de positie van Claude ietwat dubbelzinnig, aangezien Google zelf met het eigen Gemini-aanbod concurreert om een leidende rol op AI-gebied te kunnen claimen. De tactiek lijkt te zijn om klanten zoveel mogelijk keuze te bieden en zelf modellen te blijven ontwikkelen die voor toepassingen als de eigen Gemini-chatbot (voorheen Google Bard) en Search Generative Experience geschikt zijn.

Tip: ‘Apple wil Google Gemini voor AI-features iPhone’