2min

Tags in dit artikel

, ,

Gisteren heeft de TaskForce e-Skills Nederland een rapport aan Nicole Kroon, directeur ICT en Toepassing bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie overhandigd. Eind 2009 kreeg het TaskForce een opdracht om de tekorten aan goed geschoolde ICT-beroepsbeoefenaren in kaart te brengen. Verder vroeg het ministerie welke oplossingen er eventueel waren om deze tekorten op te vangen.

De conclusies van het rapport zijn duidelijk. Zo zal Nederland de komende jaren een groot tekort aan goed geschoolde ICT’ers krijgen. In 2015 gaat het over 27.000 tot 40.000 mensen die te kort zijn in alle sectoren. Dit komt door de kleine instroom bij ICT-opleidingen en het imago ervan. Mensen associëren een ICT-opleiding vaak met ’te technisch’ of ‘echt iets voor nerds’. Deze tekorten zullen overal voelbaar zijn, zowel in de ICT-industrie, als in het gewone bedrijfsleven en bij de overheid.

Verder is er veel vraag naar hoogopgeleide ICT-specialisten die hun kennis kunnen toepassen in een bedrijfsmatige, of maatschappelijke omgeving. Echter zijn er veel afgestudeerden die een middelbare en technisch georiënteerde opleiding hebben genoten. Nederland besteed wel veel aandacht aan de ‘onderkant’ van het probleem. Zo worden veel mensen uit achterstandwijken opgeleid naar een niveau dat je moet beheersen om goed in de maatschappij te kunnen functioneren.

Er zijn een aantal oplossingen voorgedragen. Zo moet het probleem primair de aandacht krijgen in de economische topsectoren, zodanig dat in 2015 in deze sector geen achterstand is. Verder moeten de huidige ICT-beroepsbeoefenaars geprofessionaliseerd worden en mensen uit de huidige beroepsbevolking moeten om- of bijgeschoold worden. De belangrijkste oplossingen zullen worden meegenomen naar de Digitale Agenda, deze is aangekondigd voor medio mei.