2min

Een opmerkelijke uitspraak van een Spaanse rechter. Volgens hem is het niet mogelijk om een berekening te maken van de schade die de film- en muziekindustrie lijden als gevolg van piraterij.

Platenmaatschappijen, filmstudio’s en artiesten klagen er al jaren steen en been over: het internet heeft ervoor gezorgd dat steeds minder mensen hun albums, films en andere merchandise kopen. In plaats van twee tientjes te betalen voor bioscoopkaartjes of de originele versie van de laatste film of muziekalbum, slaan consumenten massaal aan het downloaden of kopen illegale kopieën. Daardoor nemen de inkomsten voor deze partijen zienderogen af.

Een Spaanse rechter bestrijdt deze aanname in een recent vonnis. In feite zegt hij dat het verstrekken van een illegale kopie niet per definitie betekent dat er verlies wordt geleden voor de maker. Iemand die geïnteresseerd is een illegale kopie van een nieuw album of nieuwe film, is in zijn ogen nooit een potentiële consument geweest van het origineel. Simpel gezegd: deze groep consumenten koopt een gekopieerde versie tegen een lage prijs of helemaal niets.

Volgens de rechter is het mogelijk dat consumenten bijdraaien. Als ze eenmaal een gekopieerde versie hebben gekocht en deze hen bevalt, is het mogelijk dat ze later alsnog het origineel kopen. Dan wordt er volgens de rechter geen verlies geleden door de film- en muziekindustrie: integendeel, zij profiteren juist van de piraterij.

De redenering van deze Spaanse rechter staat haaks op de algemene veronderstelling dat piraterij schade toebrengt voor de uitvoerende artiesten en industrie. Microsoft haalde onlangs nog hard uit naar de Europese Unie (EU). Volgens het computer- en softwarebedrijf doet de EU te weinig om piraterij aan banden te leggen. Jaarlijks wordt er volgens Microsoft 13,5 miljard dollar aan illegale software gedownload. Verder stelt het bedrijf dat 35 procent van alle softwareprogramma’s in Europa illegaal is verkregen. In de VS zou dan niet meer dan 20 procent zijn.

De oplossing is volgens Microsoft zeer eenvoudig: leg particulieren en bedrijven zo’n hoge boetes op dat ze wel twee keer nadenken voordat ze een illegale versie van softwareprogramma’s kopen of downloaden.

Uit een recent onderzoek van de Business Software Alliance (BSA) bleek dat ongeveer de helft (47 procent) van alle computergebruikers de software op zijn systeem illegaal heeft verkregen. Met name computergebruikers uit ontwikkelingslanden zouden zich hieraan schuldig maken. Hoewel zij weten dat het verboden om zomaar software te downloaden zonder ervaar te betalen, geven ze aan dat ze dit toch doen omdat ze "toch niet gepakt worden".