1 min

De Europese Commissie heeft vandaag aangekondigd dat het een formeel onderzoek gaat starten naar machtsmisbruik door Samsung. Het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf wordt ervan verdacht haar dominante positie te misbruiken om zo concurrenten geen eerlijke kans te geven om tegen redelijke voorwaarden licenties af te sluiten.

Dat maakt de Europese Commissie vandaag bekend in een persverklaring. De beslissing is het sluitstuk van een preliminair onderzoek dat de Commissie eind vorig jaar startte. Daarbij keek de Commissie of Samsung zich schuldig maakte aan het schenden van de FRAND-voorwaarden.

FRAND staat voor Fair, Reasonable and Non-Discriminatory. Het komt er simpel gezegd op neer dat Samsung zeer veel essentiële technologische patenten in haar bezit heeft en om die reden geen misbruik mag maken van deze machtspositie. De telecomfabrikant moet daarom haar patenten tegen een redelijk prijs aanbieden aan andere fabrikanten. Daarnaast mag er geen onderscheid tussen verschillende fabrikanten worden gemaakt. Zo moet de prijs voor alle fabrikanten bijvoorbeeld gelijk zijn.

De Europese Commissie heeft in het voortraject kennelijk aanwijzigingen gevonden die mogelijk op machtsmisbruik duiden. Daarom start het een formeel onderzoek om te kijken of het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf de zogeheten FRAND-voorwaarden niet schendt. Hoeveel tijd de Europese Commissie nodig zal hebben voor het onderzoek is onbekend. Indien Samsung schuldig wordt bevonden aan concurrentievervalsing, kan het technologiebedrijf een forse boete tegemoet zien. Deze kan oplopen tot 10 procent van de totale jaaropbrengst.