Vorige maand hebben Apple en HTC alle lopende patentkwesties opgelost met een tienjarige licentieovereenkomst, nu krijgt het publiek inzage in een zwaar gecensureerde variant van de overeenkomst. De documenten zijn door Samsung geopenbaard nadat het de beschikking hierover kreeg in een rechtszaak.

De versie van de overeenkomst tussen Apple en HTC die beschikbaar werd gesteld bevat geen leesbare informatie over de producten waarvoor de overeenkomst geldt, noch kunnen we er uit opmaken wat de kosten zijn voor beide partijen, wel weten we nu wat er niet in de overeenkomst is opgenomen.

In de overeenkomst wordt specifiek gesteld dat Apple’s ontwerppatenten en andere visuele zaken niet onder de licentieovereenkomst vallen. Daarnaast wordt ook nog dieper ingegaan op het klonen van producten en wat dat in de ogen van Apple is, "een combinatie van functies, patenten en visuele presentatie die samen de onderscheidende Apple-gebruikerservaring maken." Zo mag HTC dus wel gebruik maken van slide-to-unlock, maar als deze visueel gezien lijkt op de variant van iOS, maakt het Taiwanese bedrijf zich schuldig aan het klonen van Apple’s gebruikerservaring.

In het document wordt overigens ook duidelijk gemaakt op welke manier HTC royalties moet betalen aan Apple, maar andersom wordt hier niks over vermeld. Ook al is er veel informatie weggelaten, wekt dit gebrek aan indicatie toch de indruk dat Apple niets hoeft te betalen aan HTC.