1 min

De Europese Commissie is gestart met een vooronderzoek naar Apple. De Amerikaanse fabrikant wordt in verband gebracht met concurrentievervalsing. Andere fabrikanten zouden uit de markt worden geduwd door de afspraken die Apple afdwingt.

Verschillende telecomproviders hebben een vragenlijst ontvangen van de Europese Commissie. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar de handelswijze van Apple. Het is al langer bekend dat Apple contracten afsluit waarbij providers een bepaald aantal iPhone’s af moeten nemen om ze te mogen verkopen. De Europese Commissie vraagt of Apple contracten afsluit waardoor concurrerende merken nooit betere aanbiedingen kunnen doen.

Het onderzoek volgt op klachten van verschillende providers uit Europa. Om welke providers het gaat is niet bekend gemaakt. Zij stellen inderdaad dat ze gedwongen worden om aan een bepaalde ondergrens te voldoen om iPhone’s te kunnen verkopen.

Apple zou mogelijk ook producten verspreiden die moedwillig begrensd zijn op technisch vlak. Providers zouden iPhone’s ontvangen waarbij bepaalde technische functies uitgeschakeld zijn. Indien dat zo is, zou dat een schending van antitrust-wetten betekenen.

De vragenlijst is onderdeel van een vooronderzoek. Mochten de antwoorden meer duidelijkheid geven, dan kan de Europese Commissie ervoor kiezen om een vervolgonderzoek op te starten.