2min

Opnieuw is Apple in opspraak door de slechte arbeidsomstandigheden bij een van zijn leveranciers. Volgens de China Labor Watch (CLW) is het niet Foxconn dat de werknemers uitbuit, maar gaat het deze keer om Pegatron, een andere grote Chinese leverancier van Apple. De belangrijkste aantijgingen zijn dat werknemers te weinig betaald krijgen en teveel overuren moeten maken die vaak niet worden vergoed. In totaal zou Pegatron maar liefst 86 overtredingen plegen.

Apple heeft direct gereageerd op de aantijgingen dat het met regelmaat onderzoek doet naar de werkomstandigheden in de fabrieken van leveranciers. Ook heeft Apple aangekondigd dat er direct nieuwe onderzoeken worden gestart naar de fabrieken van Pegatron om de beschuldigingen van de China Laber Watch (CLW) te verifiëren. Indien er inderdaad sprake is van overtredingen zal Apple zijn leverancier, in dit geval Pegatron, dwingen om maatregelen te nemen en het personeel te compenseren.

Apple laat verder weten dat er sinds 2007 onderzoeken worden gedaan naar de fabrieken van Pegatron, in totaal zou Pegatron nu 15 keer zijn onderzocht waarvan enkele onderzoeken ook in de afgelopen anderhalf jaar zijn uitgevoerd. Een van de overtredingen volgens de CLW is dat leidinggevende bij Pegatron identiteitskaarten van werknemers in beslag nemen zodat ze niet elders kunnen solliciteren, daarvoor hebben ze namelijk hun identiteitskaart nodig. Apple bevestigde dat dit in sommige gevallen gebeurd en dat het Pegatron al heeft bevolen om daarmee te stoppen.

Andere belangrijke overtredingen volgens het CLW zijn dat het personeel gemiddeld teveel uren maakt. Apple liet weten dat het personeel van Pegatron gemiddeld zo’n 46 uur per week werkt volgens een enquete die in juni werd gehouden, maar volgens onderzoek van het CLW is dat 66 tot 69 uur per week, wat overigens ook meer is dan de 49 uurs limiet die de Chinese overheid heeft ingevoerd. Apple heeft laten weten dit mee te nemen in de onderzoeken die deze week nog worden uitgevoerd.

In China werden de arbeidsomstandigheden vaker overtreden dan nageleefd. Sinds enkele jaren worden de grote Amerikaanse bedrijven die hun productie uitbesteden in China onder druk gezet om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo zijn de laatste jaren de arbeidsomstandigheden en de salarissen verbeterd. Ook is het aantal uur dat een werknemer gemiddeld per week werkt gedaald. Alleen blijft het moeilijk voor de Amerikaanse bedrijven om te controleren of alle fabrieken zich hieraan houden. In elk geval is de kinderarbeid en het aantal zelfmoorden als gevolg van de slechte arbeidsomstandigheden gedaald.