2min

Tags in dit artikel

, ,

BlackBerry zal naar verwachting de komende zes maanden twee miljard dollar aan liquide middelen verstoken. Dit geeft Pierre Ferragu, een analist van Sanford Bernstein aan. Hij verwacht dat de aandelenkoers zal zakken naar 4,50 dollar. Op dit moment zijn de aandelen nog 7,73 dollar per stuk waard.

Met de door Ferragu verwachte resultaten lijkt BlackBerry de zoveelste tegenvaller te moeten verwerken. Met steeds groter wordende verliezen en geen vooruitzicht op goede verkopen van de nieuwe BlackBerry 10-apparaten is de toekomst van het bedrijf allesbehalve zeker. Eerder gaf BlackBerry al aan dat het nog gezond zou zijn en dat het nog 2,6 miljard aan liquide middelen had. Hier lijkt het bedrijf nu snel doorheen te zijn, als Ferragu gelijk krijgt.

Ferragu geeft aan dat BlackBerry snel klanten verliest, maar nog steeds financiële verantwoordelijkheden heeft waardoor het bedrijf snel door de reserves heen zal zijn. De analist van Sanford Bernstein verwacht dan ook niet dat investeerders iets te maken willen hebben met BlackBerry. Eerder gaf BlackBerry aan dat Fairfax interesse had getoond in het overnemen van het Canadese bedrijf. Volgens Ferragu heeft dit consortium echter slechts een kleine kans van slagen.

Ook al zou BlackBerry inderdaad overgenomen worden door Fairfax, dan nog zal het voor investeerders niet interessant zijn om in het bedrijf te investeren, zolang BlackBerry niet meer gaat verkopen. Eerder gaf BlackBerry aan zich alleen nog maar op de zakelijke markt te gaan richten, maar in deze markt is een trend te zien waarbij werknemers steeds vaker hun eigen telefoon ook zakelijk gebruiken. Dit is op dit moment vernietigend voor BlackBerry dat juist op bedrijven rekent om telefoons aan te schaffen voor de medewerkers.

Een goede optie voor BlackBerry lijkt te zijn dat het bedrijf wordt opgekocht om strategische redenen. Hierbij moet gedacht worden aan bedrijven die de smartphone-producent overkopen voor de technologieën waarop BlackBerry patenten heeft.