Als reactie op zijn bekritiseerde manier van aansturen van het Taiwanese HTC, komt mede-oprichter Peter Chou met het bericht dat hij zijn zakelijke wederhelft Cher Wang meer bevoegdheden zal verlenen.

Mede-oprichtster Cher Wang zal een grotere rol binnen de bedrijfsvoering van het Taiwanese HTC krijgen. Hiermee wordt gepoogd de druk op de bekritiseerde CEO Peter Chou enigszins te verlichten. Peter Chou geeft aan: "Ik nam de afgelopen maanden teveel hooi op mijn vork. Ik zal mijn aandacht meer moeten richten op innovatie en het productportfolio."

Het uitbreiden van het takenpakket van Cher Wang zal betekenen dat zij per week niet twee, maar zes dagen werkzaam zal zijn voor HTC. De mede-oprichtster zal zich bezighouden met marketing, verkoop en het contact met de leveranciers. Peter Chou zal zich meer gaan richten op de ontwikkeling van toekomstige producten. Hij voorspelt dat HTC het komende jaar een goed resultaat neer zal zetten.

Eerder werd bekend dat de financiële cijfers van het afgelopen kwartaal voor het eerst sinds de beursgang roodgekleurd waren. Met de interne wijziging hopen de beide oprichters HTC weer een duw in de juiste richting te geven.