1 min

In januari 2012 werd Megaupload offline gehaald en er een rechtszaak aangespannen tegen Dotcom en drie andere personen. Vandaag besloot de rechter dat het 200 pagina’s tellende document waarin alle e-mails en Skype-gesprekken staan van Dotcom, openbaar mag worden gemaakt ondanks protesten van Dotcom.

De FBI heeft een 200 tellend document opgesteld waarin alle bewijzen tegen Megaupload en Dotcom zijn samengevat. In dit document zijn e-mails en Skype-gesprekken te vinden waaruit zou blijken dat de mensen achter Megaupload, op de hoogte waren van het feit dat er illegale content werd uitgewisseld via Megaupload.

DotCom had gevraagd of het document geheim kon worden gehouden, maar aan dat verzoek geeft de rechter geen gehoor, het document mag gewoon openbaar worden gemaakt. Ook had Dotcom een verzoek ingediend dat verschillende overheidsorganen, waaronder de Immigratiedienst van Nieuw-Zeeland en de Security Intelligence Service hun dossiers over hem moesten overleggen, ook dat verzoek is afgewezen. Het was duidelijk geen goede dag voor Dotcom in de rechtszaal.

Dotcom bevindt zich momenteel nog steeds in Nieuw-Zeeland en niet in de Verenigde Staten (VS). Direct na het afsluiten van de website in januari van 2012 heeft de VS een verzoek ingediend om Dotcom uit te leveren, maar de autoriteiten van Nieuw-Zeeland hebben hier nog geen gehoor aan gegeven. Mede omdat Dotcom zich met hand en tand verzet tegen de uitlevering, hij grijpt alle juridische mogelijkheden die er zijn om zijn uitlevering tegen te houden. Iets wat hem vooralsnog goed af gaat.