1 min

Eerder vandaag werd beweerd dat Apple zich kan opmaken voor een onderzoek naar belastingontduiking. Dat onderzoek is zojuist bevestigd door de Europese Commissie, ook de activiteiten van Fiat en Starbucks worden bekeken.

In de onderzoeken naar Apple, Fiat en Starbucks wordt bekeken of de methodes die de bedrijven hanteren aan de Europese wetten voldoen of dat er sprake is van onrechtmatige staatssteun. Veel grote bedrijven sluizen hun geld via verschillende omwegen door, zodat er minder belasting wordt geheven.

Bij veel constructies is een maas in de Ierse wet betrokken, waardoor multinationals een lage bedrijfsbelasting genieten. De Europese Commissie zal dan ook bekijken of er iets gedaan moet en kan worden aan deze constructie. Het onderzoek naar Fiat en Starbucks betreft soortgelijke constructies waarbij respectievelijk Luxemburg en Nederland zijn betrokken.

De Europese Commissie heeft al een voorberekening gemaakt en vermoedt dat de drie landen een flinke misvatting maken over de hoogte van het niet-belaste bedrag, waardoor de bedrijven een oneerlijk voordeel hebben. Het onderzoek moet dat vermoeden bevestigen.