De AVID heeft het onderzoek afgerond naar de mogelijk afgetapte glasvezelkabels die vanuit Nederland door Duitsland naar andere landen lopen. Deze zouden door de Duitse inlichtingendiensten BND zijn afgetapt volgens documenten die de Oostenrijkse parlementariër Pilz bezit. De AVID kan hier geen bewijs van vinden of de BND heeft het goed verborgen weten te houden.

Eerder dit jaar ontstond er enige ophef omdat een Oostenrijkse parlementariër met het verhaal naar buiten kwam dat de Duitse inlichtingendienst BND glasvezelkabels vanuit Nederland zou hebben afgetapt. De BND zou samen hebben gewerkt met de Amerikaanse NSA en Deutsche Telekom. Hoewel de BND dit mag doen volgens de Duitse wet, was er toch wel enige verontwaardiging in Nederland omdat hier niets over bekend is.

Het zou gaat om 71-kabels die vrijwel allemaal in het bezit zijn van KPN. KPN deed zelf ook al een onderzoek en kon ook geen bewijzen vinden. Daarnaast stelde KPN dat de administratie van de kabels niet overeenkomt met de administratie van KPN. De kabels die wel bekend zijn werden ingezet voor buitenlandse telefonie.

Minister Plasterk van Binnenlandse zaken schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer hierover: "Op basis van het vorenstaande komt de AIVD tot de conclusie dat de thans beschikbare informatie geen aanknopingspunten biedt om te kunnen concluderen dat ongeoorloofde praktijken hebben plaatsgevonden gericht tegen Nederland of tegen Nederlandse bedrijven, burgers of belangen. Ik kan dit evenwel ook niet volledig uitsluiten."

In Duitsland vind momenteel een parlementair onderzoek plaats over deze kwestie en mocht hieruit nieuwe informatie naar voren komen dan zal de AIVD de zaak opnieuw onderzoeken.